Shoot it Rights: เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป
ถ่ายภาพเล่าเรื่องสิทธิมนุษยชนแบบมืออาชีพ

 

แอมเนสตี้ร่วมกับ Realframe และคณะ ICT ม.ศิลปากร รับสมัครผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปการถ่ายภาพเล่าเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มช่างภาพของ Realframe มุ่งถ่ายทอดวิธีคิดและกระบวนการทำงานเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน ทั้งในฐานะผู้ผลิตผลงานภาพถ่ายและในฐานะของผู้บริโภคที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหลายช่องทางในปัจจุบัน

 

กำหนดเวลา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-30 พ.ย. 2560 (ก่อนเวลา 23.59 น.) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 ธ.ค. 2560 โดยผู้เข้าร่วมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน

ส่วนเวิร์กช็อปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 2561 ที่ร้านกาชาติ cafe' 547-547/1 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา

 

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครและส่งตัวอย่างผลงานได้ทาง Google Forms สามารถส่งผลงานรวมไม่เกิน 25 ภาพ (ทั้งภาพเดี่ยวและภาพชุด) โดยอัพโหลดใส่ Google Drive หรือ Dropbox และกรอกลิงก์สำหรับดาวน์โหลดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร (กรุณาตั้งค่าโฟลเดอร์ให้สามารถเข้าถึงได้)

 

หมายเหตุ

  • รับจำนวนจำกัดเพียง 15 คน
  • ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ครบทั้ง 5 วัน
  • ผู้เข้าร่วมต้องมีภาพถ่ายหนึ่งชุดที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้นเวิร์กช็อป เพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในภายหลัง
  • ทางผู้จัดขอใช้สิทธิ์ในการนำภาพที่ได้จากเวิร์กช็อปไปใช้ในการรณรงค์หรือจัดแสดงในกิจกรรมและนิทรรศการทางด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ในอนาคต

790.jpg

วันที่

3-30

พฤศจิกายน

2560

ที่

สมัครออนไลน์