โครงการ Writers that Matter 2023

17 มิถุนายน 2566

Amnesty International Thailand

โครงการ Writers that Matter “นัก(อยาก)เขียน เปลี่ยนโลก” กลับมาแล้ว! กับการประกวดเรื่องสั้น ในหัวข้อ “สู่ฝันอันเสรี” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566

หากมองย้อนกลับไป ทุกการเคลื่อนไหว ซ่อนไว้ซึ่งความหวัง ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงการลุกขึ้นยืนของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง เพื่อฝันที่พวกเขาวาดฝันเอาไว้ ในประเทศที่พวกเขาเกิดมาและเติบโต

ตลอดระยะเวลาเพื่อเปลี่ยนผ่าน ความหวังได้ถูกจุดประกายขึ้นมาในมือของทุก ๆ คน และฝันที่หลาย ๆ คนวาดไว้ คือการได้เห็นโลกที่สิทธิมนุษยชนจะได้เปล่งประกาย

ต้นศตวรรษที่ 2490 เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้บันทึกสภาพสังคม และฝันของเขาในงานวรรณกรรม “ปิศาจ” “ความรักของวัลยา” และอีกหลาย ๆ เรื่อง เช่นเดียวกัน ศรีบูรพา ได้ใช้ปลายปากกาเพื่อเล่าเรื่องราวของยุคสมัย รวมถึง “กุหลาบขาว” นักเขียนหญิง ที่ลงมือเขียนฎีกาและบทความเพื่อเรียกร้องโลกที่ผู้หญิงจะมีตัวตน

ในปี 2566 ท่ามกลางความหวังที่เกิดขึ้น เมล็ดพันธุ์จากทุกๆ การเคลื่อนไหวได้เติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ยังมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น พวกเราทุกคนยังคงต้องบันทึกและเล่าต่อเพื่อที่มันจะไม่ถูกลืม

วรรณกรรมจะช่วยบอกเล่าความหวัง จดจำอยุติธรรม และสร้างฝันให้กับผู้คน “สู่ฝันอันเสรี” จึงกลายมาเป็นหัวข้อที่เราอยากพาทุกคนไปย้อนอ่านเรื่องราวสิทธิมนุษยชน และบอกเล่าวรรณกรรมผ่านเรื่องสั้นให้คุณได้ส่งต่อความหวัง และจุดประกายความฝัน ให้กับคนรุ่นต่อไป

 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 ที่ คลิก

 

 

กติกาในการรับสมัครผลงาน  

 ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้น โดยเป็นงานเขียนในรูปแบบสั้น ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 (ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14)   

 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นงานเขียนที่เขียนด้วยตนเอง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น   

 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด  

 ผลงานที่ส่งเข้ามาต้องการสื่อสารกับสังคมได้อย่างเคารพซึ่งกันและกัน และมีมุมมองในด้านสิทธิมนุษยชน ไม่มีข้อความที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) หรือละเมิดและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ   

 ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทต่อเรื่อง และสมาชิกภาพของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำนวน 1 ปี  

 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากแอมเนสตี้ ประเทศไทย จะได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร รวมทั้งสื่อโซเชียลอื่นๆ และลงในแพลตฟอร์ม ReadAwrite ของแอมเนสตี้เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงานเพิ่มเติม แต่จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำไปใช้

 การพิจารณาผลงานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และการตัดสินของแอมเนสตี้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เปิดรับผลงานระหว่างวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลที่ได้รับรางวัล 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คณะกรรมการตัดสิน 

สุชาติ สวัสดิ์ศรี (สิงห์สนามหลวง) นักเขียนผู้ก่อตั้งรางวัลช่อการะเกด

ร เรือในมหาสมุท นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์จากเรื่อง “สิงโตนอกคอก”

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธีร์ อันมัย กรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยและ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 ส่งผลงานได้ที่นี่ คลิก 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจุดเทียน เพื่อส่งต่อฝันอันเสรีไปด้วยกัน !!! 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-922-9585

--------------

ดูข้อมูลโครงการ Writers that Matter "นัก(อยาก)เขียน เปลี่ยนโลก" ย้อนหลังได้ที่นี่

https://www.amnesty.or.th/special-page/writersthatmatter/