© เฝาซี ล่าเต๊ะ 

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยปกป้องและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของเด็กในม็อบ 

 

Child in Mob คือ กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่การชุมนุมหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการ Child in Protest จากการรวมตัวขององค์กรเช่น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สายเด็ก (Child Line) กลุ่มหิ่งห้อยน้อย บ้านฟื้น นักจิตบำบัดอิสระ อาสาสมัคร และองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิเด็ก โปรเจคนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ดูแลปกป้อง และสนับสนุนสร้างพื้นที่ปลอดภัยต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ออกมาใช้สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ

แอมเนสตี้ยืนหยัดว่าเด็กทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ รัฐมีหน้าที่เชิงบวกในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้เกิดความั่นคงปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ เด็กที่ออกมาขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนยังถือว่าเป็นเด็กนักปกป้องสิทธิ ซึ่งต้องการความคุ้มครองจากรัฐ

 

เงินบริจาคของคุณช่วยปกป้องและส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพของเด็กได้อย่างไร?

นับตั้งแต่กลางปี 2563 เป็นต้นมา Mob Data Thailand ได้มีการบันทึกการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นกว่า 779 ครั้งทั่วประเทศไทย จากการลงพื้นการชุมนุมแอมเนสตี้พบว่า ผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนหนึ่งเป็นเด็ก จำนวนของเด็กที่เข้าร่วมชุมนุมและเป็นแกนนำจัดการชุมนุมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

จากการชุมนุมบนท้องถนนปี 2563 มีการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 ครั้ง มีการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ มีการเกิดความรุนแรงในที่ชุมนุม และมีการดำเนินคดีกับเด็กที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนทั้งหมด 10 คน 18 คดี) เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากให้กับเด็กที่เข้ามาร่วมการชุมนุมทั้งในโรงเรียนและบนถนน จากการถูกคุกคาม และละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  อาสาสมัคร Child In Mob จึงได้เริ่มต้นลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ ให้ข้อมูลกับเด็กและผู้เข้าร่วมการชุมนุม และระบุตัวตนของเด็กที่สมัครใจออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ อาสาสมัคร Child in Mob มีการทำงานดังต่อไปนี้:

 

  • แสดงสัญลักษณ์ระบุตัวบุคคลที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และ 15 ปี ที่สมัครใจ เพื่อปกป้องและแสดงถึงการเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

  • ให้ข้อมูลกับเด็ก เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิของเด็กในการชุมนุม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเด็ก

  • อาสาสมัคร Child in Mob มาจากบุคคลทั่วไปที่สนใจในประเด็นการแสดงออกและสิทธิเด็ก ดังนั้นก่อนการลงพื้นที่ อาสาสมัครจำเป็นต้องได้รับคู่มือในการปฏิบัติงาน การอบรม และอุปกรณ์ป้องกัน และก่อนการลงพื้นที่ทุกครั้งจะต้องมีการทำความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการสื่อสารเสมอ

 

เงินบริจาคของคุณนำไปใช้เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของเด็ก และโปรเจค Child in Mob เท่านั้น

เงินบริจาคของคุณ: 

  • ช่วยซื้ออุปกรณ์ระบุตัวตนของเด็กในพื้นที่ชุมนุมได้ เช่น สายรัดข้อมือระบุว่ามีเยาวชนในม็อบ สายรัดข้อมือไม่เพียงช่วยระบุและยืนยันตัวตนสำหรับเด็กแต่ยังช่วยเป็นจุดสังเกตุของผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมในการชุมนุม เช่น สื่อมวลชนต้องระวังการถ่ายภาพและลงรูปของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือแม้แต่ช่วยระแวดระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศและร่างกายกับเด็กในพื้นที่การชุมนุม
  • ช่วยจัดทำและตีพิมพ์คู่มืออาสาสมัคร Child in Mob การทำงานของอาสาสมัครจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เลยหากขาดคู่มือการดำเนินงาน เพราะเด็กมีหลักเกณฑ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน
  • ช่วยผลิตและจัดส่งคู่มือปฏิบัติการเด็กนักปกป้องสิทธิไปทั่วประเทศ หนังสือเยาวชนนักปกป้องสิทธิ ฉบับเยาวชนเป็นคู่มือการทำงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำงานของเด็ก ทั้งในสิทธิการแสดงออก
  • ช่วยสนับสนุนสวัสดิการการทำงานของอาสาสมัคร Child in Mob ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่ด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 12 ชั่วโมง อาสาสมัครของเราเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่กำลังมีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครในการทำงาน
  • ช่วยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ที่ประกอบไปด้วย หมวก เสื้อกั๊ก Child in Mob หน้ากากกันแก๊สน้ำตา รวมไปถึงชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • ช่วยแบ่งเบาความเสี่ยง อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากการเดินทางไปทำงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมนุมโดยการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัคร

 

สามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ Child in Mob โดยโอนเงินเข้าบัญชี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 129-5-62892-7 สาขาลาดพร้าว จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคมาที่อีเมล membership@amnesty.or.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ Child in Mob

อีเมล: naritha.p@amnesty.or.th 
โทรศัพท์: 02513 8745 ต่อ 14 

เฟสบุค: Child in Mob 

---------------------------------------

*ระบบการบริจาครองรับบัตรเครดิต/เดบิตทั้ง Visa Master และ JCB ระบบยังไม่รองรับ Amex และ UnionPay รองรับการรับชำระผ่านบัตรเดบิตที่เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว ทั้งที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศแทบทั้งหมด และบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยดังต่อไปนี้: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต

*การเลือกบริจาคแบบต่อเนื่องผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เงินบริจาคจะถูกหักอัติโนมัติในวันที่ 18 ของเดือน จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการบริจาค

*การบริจาคเงินให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ไม่สามารถนำไปหักภาษีได้

*ข้อมูลของผู้บริจาคจะถูกเข้าถึงโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล