สมัครสมาชิก

Why become a member?

If you believe in people power, and want to stand with ordinary people defending justice, freedom, human dignity and equality, then becoming a member is for you.

By becoming a member you can help define the direction of Amnesty. You can stand for board positions, join committees, and vote on important resolutions By becoming a member you can help define the direction of Amnesty – you can even feed into Amnesty’s global decision-making meeting.

Members not only help determine the future of Amnesty’s work, they are our future – they are the people leading our movement with integrity and courage.

สมัครสมาชิก

100 บาท รายเดือน 1
1,000 บาท รายปี 0
200 บาท นักเรียนนักศึกษารายปี 0
ขั้นต่ำ 200 บาทต่อปีค่ะ

ENTER YOUR
INFORMATION

  • หญิง
  • ชาย
  • อื่นๆ

Payment

I've read and agree to terms & condition

THB

วันเกิด :

เพศ :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ที่อยู่ :

I've read and agree to terms & condition

เงื่อนไขและนโยบายการชำระเงิน

การทำรายการบริจาค สมัครสมาชิก หรือต่ออายุสมาชิก บนเว็บไซต์ amnesty.or.th

  1. เว็บไซต์ amnesty.or.th จะไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ยกเว้นวันหมดอายุ และเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการทำรายการ
  2. เว็บไซต์ amnesty.or.th ใช้บริการช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) ของ Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต (มาตรฐาน PCI-DSS v3.1 Certified)
  3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคหรือสมาชิก จะถูกเก็บรักษาภายใต้ความปลอดภัยของระบบ และแอมเนสตี้สามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อไปยังผู้บริจาคหรือสมาชิกได้ ภายใต้จุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแอมเนสตี้
  4. ท่านที่เลือกบริจาคหรือสมัครสมาชิก รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ระบบจะทำรายการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ ทุกๆ วันที่ 18 ของเดือนที่ครบรอบชำระเงินครั้งถัดไป
  5. หากผู้บริจาคหรือสมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกรายการชำระเงินใดๆ สามารถติดต่อฝ่ายข้อมูลผู้​​สนับสนุนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 056 0000 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรุณาติดต่อ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 02 513 8745, 02 513 8754 หรืออีเมล [email protected]
ปิด