AMNESTY SEED FUND 2021
โครงการระดมทุนเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร่วมปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับแอมเนสตี้ตั้งแต่วันนี้

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
24 Sep

ในวันที่ผู้มีอำนาจไม่(อยาก)ฟัง ถึงเวลาแห่งการรวมพลัง “พูดเพื่อเด็ก”

ข่าว
24 Sep

แอมเนสตี้เรียกร้องไทยยกเลิกการดำเนินคดีที่ไม่ชอบธรรมต่อแกนนำการชุมนุมโดยทันที

บล็อก
21 Sep

สิทธิมนุษยชนผ่านซีรี่ส์: Youth of May

บล็อก
13 Sep

เอาสมองของเราคืนมา!

กิจกรรม
01 Jul

เสวนาออนไลน์ “Refugees: Time to End Distancing”