สามารถอ่านรายงานได้ที่ blog.mobdatathailand.org
AMNESTY SEED FUND 2021
ร่วมปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับแอมเนสตี้ตั้งแต่วันนี้

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
06 Dec

เมียนมา: การกวาดล้างทำลายเสรีภาพจากการกำหนดโทษต่ออองซานซูจี

ข่าว
02 Dec

จีน: มติของ WTA ควรกดดันให้เกิดการสอบสวนอย่างเป็นผลต่อความรุนแรงทางเพศ

บล็อก
26 Nov

ธงสีรุ้งจะยังคงโบกสะบัด เพื่อหนทางสู่ความเท่าเทียม: กลุ่มสเฟียร์

บล็อก
28 Oct

ลักพาตัวไปแต่งงาน : การละเมิดสิทธิในการเลือกคู่ชีวิตของผู้อื่น

กิจกรรม
01 Jul

เสวนาออนไลน์ “Refugees: Time to End Distancing”