ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน UDHR
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสิทธิมนุษยชนในปี 2018
เปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหนังสือเล่มเล็ก
ร่วมปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับแอมเนสตี้ตั้งแต่วันนี้

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
18 Apr

การเลือกตั้งในอินโดนีเซีย: ถึงเวลาต้องตอกย้ำสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

ข่าว
17 Apr

5 ปี การหายตัวไปของบิลลี่ครอบครัวยังรอคอยความยุติธรรม

บล็อก
17 Apr

ความยุติธรรมสำหรับบิลลี่: ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบต่อการหายตัวไปของนักสิทธิมนุษยชน

บล็อก
19 Mar

ความทรงจำที่หลงเหลือจากเถ้าธุลี

กิจกรรม
28 Feb

เวที “เปิดแนวคิดพรรคการเมืองกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน”