AMNESTY SEED FUND 2021
โครงการระดมทุนเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร่วมปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับแอมเนสตี้ตั้งแต่วันนี้

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
24 Oct

“จดหมายคือสิ่งยาใจในเรือนจำ” บทสนทนาจากประชาราษฎร์ Festival

ข่าว
07 Oct

แอมเนสตี้-ICJ ส่งข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหาย ถึงทางการไทย

บล็อก
22 Oct

มุมมองเยาวชนและโทษประหาร

บล็อก
18 Oct

ภาพจำของซีรีส์วายในประเทศไทย : เมื่อความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอ

กิจกรรม
01 Jul

เสวนาออนไลน์ “Refugees: Time to End Distancing”