AMNESTY SEED FUND 2021
โครงการระดมทุนเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร่วมปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับแอมเนสตี้ตั้งแต่วันนี้

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
21 Sep

ยุติการทรมาน - อุ้มหาย กับเส้นทางของกฎหมายที่ยังต้องสู้ต่อ

ข่าว
17 Sep

แอมเนสตี้แถลงหลังสภาผู้แทนฯ รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหาย ย้ำ กม. ต้องให้ความยุติธรรมต่อผู้เสียหาย

บล็อก
21 Sep

สิทธิมนุษยชนผ่านซีรี่ส์: Youth of May

บล็อก
13 Sep

เอาสมองของเราคืนมา!

กิจกรรม
01 Jul

เสวนาออนไลน์ “Refugees: Time to End Distancing”