ยุติความรุนแรงทางดิจิทัลต่อผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
15 Jul

สิทธิมนุษยชนรอบโลกประจำสัปดาห์ 6-12 กรกฎาคม 2567

ข่าว
11 Jul

ประเทศไทย: นักกิจกรรมชนเผ่าพื้นเมืองชาวมองตานญาด ต้องไม่ถูกส่งตัวกลับเวียดนามโดยเสี่ยงถูกทรมาน

บล็อก
15 Jul

ระเบิดเวลา 20 ปี จับตา "คดีตากใบ" เส้นทางสู่ความยุติธรรมก่อนคดีหมดอายุความปีนี้

บล็อก
10 Jul

การต่อสู้ของพ่อ-สามัญชนที่ทิ้งความกลัว เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกชาย เหยื่อผู้ถูกทรมานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

กิจกรรม
01 Apr

Amnesty Seed Fund 2567 เงินทุนแรกเริ่มเพื่อสนับสนุนโครงการสิทธิมนุษยชน