สามารถอ่านรายงานได้ที่ blog.mobdatathailand.org
AMNESTY SEED FUND 2021
ร่วมปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับแอมเนสตี้ตั้งแต่วันนี้

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
19 Nov

ครบรอบ 20 ปี Write for Rights แคมเปญรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข่าว
12 Nov

ประเทศไทย: คำวินิจฉัยของศาลเป็นสัญญาณอันตรายต่อเสรีภาพในการแสดงออก

บล็อก
26 Nov

ธงสีรุ้งจะยังคงโบกสะบัด เพื่อหนทางสู่ความเท่าเทียม: กลุ่มสเฟียร์

บล็อก
28 Oct

ลักพาตัวไปแต่งงาน : การละเมิดสิทธิในการเลือกคู่ชีวิตของผู้อื่น

กิจกรรม
01 Jul

เสวนาออนไลน์ “Refugees: Time to End Distancing”