AMNESTY SEED FUND 2021
โครงการระดมทุนเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร่วมปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับแอมเนสตี้ตั้งแต่วันนี้

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 8 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
30 Jul

แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You” ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19

ข่าว
27 Jul

นักวิชาการระบุ เสรีภาพในการแสดงออกช่วงโควิด-19 ทรุดหนักกว่าเคย แนะแก้การบังคับใช้กฎหมายหมิ่นประมาท

บล็อก
30 Jul

เพกาซัส โปรเจ็ค: เมื่อ iPhone กำลังถูกสอดแนมด้วยสปายแวร์จาก NSO

บล็อก
29 Jul

“จดหมาย.. ถึงเจ้าผีเสื้อ”

กิจกรรม
01 Jul

เสวนาออนไลน์ “Refugees: Time to End Distancing”