บริจาคเพื่อสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือกลุ่มคนธรรมดาๆ ทั่วโลกกว่า 10 ล้านคนที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ ร่วมมือกับรัฐเพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม

 

แอมเนสตี้เชื่อว่าแม้คนเราจะเกิดมามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีสิทธิมีเสียงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเท่าๆ กัน

เงินบริจาคของคุณช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง

แอมเนสตี้ทำงานได้ด้วยเงินค่าสมาชิกและเงินบริจาคของปัจเจกบุคคล เราทำงานรณรงค์และสร้างการเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการสนับสนุนจากคนธรรมดาเช่นคุณ ที่สนใจและห่วงใยต่อประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เราไม่รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางการเมือง หรือบริษัทเอกชนใดๆ ในการทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ ทำให้เราสามารถที่จะคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม

 

คุณสามารถบริจาคสนับสนุนการทำงานสิทธิมนุษยชน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 752-2-17178-0 จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคมาที่ membership@amnesty.or.th

 

*ระบบการบริจาครองรับบัตรเครดิต/เดบิตทั้ง Visa Master และ JCB ระบบยังไม่รองรับ Amex และ UnionPay รองรับการรับชำระผ่านบัตรเดบิตที่เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว ทั้งที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศแทบทั้งหมด และบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยดังต่อไปนี้: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต   

*การเลือกบริจาคแบบต่อเนื่องผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เงินบริจาคจะถูกหักอัติโนมัติในวันที่ 18 ของเดือน จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการบริจาค

*การบริจาคเงินให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ไม่สามารถนำไปหักภาษีได้ 

*ข้อมูลของผู้บริจาคจะถูกเข้าถึงโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล