บริจาคเพื่อสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือกลุ่มคนธรรมดาๆ ทั่วโลกกว่า 10 ล้านคนที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ ร่วมมือกับรัฐเพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม

 

แอมเนสตี้เชื่อว่าแม้คนเราจะเกิดมามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีสิทธิมีเสียงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเท่าๆ กัน

เงินบริจาคของคุณช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง

แอมเนสตี้ทำงานได้ด้วยเงินค่าสมาชิกและเงินบริจาคของปัจเจกบุคคล เราทำงานรณรงค์และสร้างการเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการสนับสนุนจากคนธรรมดาเช่นคุณ ที่สนใจและห่วงใยต่อประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เราไม่รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางการเมือง หรือบริษัทเอกชนใดๆ ในการทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ ทำให้เราสามารถที่จะคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม 

 

คุณสามารถบริจาคสนับสนุนการทำงานสิทธิมนุษยชน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 752-2-17178-0 จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคมาที่ membership@amnesty.or.th 

 

*ระบบการบริจาครองรับบัตรเครดิต/เดบิตทั้ง Visa Master และ JCB ระบบยังไม่รองรับ Amex และ UnionPay รองรับการรับชำระผ่านบัตรเดบิตที่เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว ทั้งที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศแทบทั้งหมด และบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยดังต่อไปนี้: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต   

*การเลือกบริจาคแบบต่อเนื่องผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เงินบริจาคจะถูกหักอัติโนมัติในวันที่ 18 ของเดือน จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการบริจาค

*การบริจาคเงินให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ไม่สามารถนำไปหักภาษีได้ 

*ข้อมูลของผู้บริจาคจะถูกเข้าถึงโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

 

 

ทีมระดมทุนทางโทรศัพท์

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคในการสนับสนุนการทำงานปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ รวมทั้งช่วยให้แอมเนสตี้สามารถสื่อสารกับผู้บริจาคได้โดยตรง 

หากท่านได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลผู้สนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ท่านสามารถสอบถามชื่อและหมายเลขประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบว่า เป็นการระดมทุนให้แอมเนสตี้จริงได้จากรายชื่อด้านล่างท่านสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 513 8745 หรือ 02 513 8754 

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้: 02 460 9525, 02 460 9567, 02 460 9571 

Agent Code Name Name
SG1004 Suttida Kaityuttarchart (Benz) สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ
SG1009 Monsicha Thammajak (BB) มณสิชา ธรรมจักร
SG1002 Chodiwat Somsiri (Palm) โชดิวัต สมศิริ
SG1001  Chotiga Sriboon (Toon) โชติกา ศรีบุญ
SG1006 Napapath Klaykeim (Joy) ณปภัช คล้ายเข็ม
SG1007 Yanawan Saitubtim (Tookta) ญาณวรรณ สายทับทิม
SG1010 Monthira Noymunwai (Nan) มณฑิรา น้อยหมื่นไวย์
SG1011 Jamjira Nuamsuwan (Jameji)  เจมจิรา น่วมสุวรรณ
SG1013 Puntarika Ponklang (Pune) ปุณฑริกา พลกลาง
SG1005 Natcha Karnchanabumrung (Au) ณัชชา กาญจนบำรุง