เงินบริจาคของคุณช่วยขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในไทยและทั่วโลก

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือกลุ่มคนธรรมดาๆ ทั่วโลกกว่า 13 ล้านคนที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ ร่วมมือกับรัฐเพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม

 

แอมเนสตี้เชื่อว่าแม้คนเราจะเกิดมามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีสิทธิมีเสียงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเท่าๆ กัน

เงินบริจาคของคุณช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง

แอมเนสตี้ทำงานได้ด้วยเงินค่าสมาชิกและเงินบริจาคของปัจเจกบุคคล เราทำงานรณรงค์และสร้างการเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการสนับสนุนจากคนธรรมดาเช่นคุณ ที่สนใจและห่วงใยต่อประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เราไม่รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางการเมือง หรือบริษัทเอกชนใดๆ ในการทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ ทำให้เราสามารถที่จะคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม 

 

คุณสามารถบริจาคสนับสนุนการทำงานสิทธิมนุษยชน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 752-2-17178-0 จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคมาที่ membership@amnesty.or.th 

 

*ระบบการบริจาครองรับบัตรเครดิต/เดบิตทั้ง Visa Master และ JCB ระบบยังไม่รองรับ Amex และ UnionPay รองรับการรับชำระผ่านบัตรเดบิตที่เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว ทั้งที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศแทบทั้งหมด และบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยดังต่อไปนี้: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต   

*การเลือกบริจาคแบบต่อเนื่องผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เงินบริจาคจะถูกหักอัติโนมัติในวันที่ 18 ของเดือน จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการบริจาค

*การบริจาคเงินให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ไม่สามารถนำไปหักภาษีได้ 

*ข้อมูลของผู้บริจาคจะถูกเข้าถึงโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

*แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริจาค ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลผู้บริจาค l โทรศัพท์ 02-056-0000 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 น - 17:00 น

 

 

ทีมระดมทุนทางโทรศัพท์

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคในการสนับสนุนการทำงานปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ รวมทั้งช่วยให้แอมเนสตี้สามารถสื่อสารกับผู้บริจาคได้โดยตรง 

หากคุณได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คุณสามารถสอบถามชื่อและหมายเลขประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบว่า เป็นการระดมทุนให้แอมเนสตี้จริงได้จากรายชื่อด้านล่าง คุณสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดมทุนทางโทรศัพท์ได้ที่สำนักงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หมายเลข 02 513 8745 หรือ 02 513 8754 

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้ที่ใช้ติดต่อคุณ: 02 038 5045, 02 038 5035 

รหัสเจ้าหน้าที่ ชื่อ นามสกุล เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้
SG1001 โชติกา ศรีบุญ
SG1004 สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ
SG1006 วลดา สิรินธนาการ 
SG1007 ญาณวรรณ สายทับทิม
SG1011 เจมจิรา น่วมสุวรรณ
SG1028 ณัชชา กาญจนบำรุง
SG1029 รวิสรา รุ่งแสง
SG1030 อาภัสสะรา ถนนแก้ว
SG1031 ศศินาราภรณ์ ประเชิญ
SG1032 เกรียงไกร แก้วประทุม
SG1033 สุรไกร พงษ์กมลสัตย์
SG1034 ปรียานุช อรรถธรรมสุนทร
SG1035 ภาสินี ใจบุญ
SG1036 วิมล อินทะวงษ์