แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยขอเชิญร่วมงาน จากรายงานของยูเอ็นถึงแนวทางการทำงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทย

ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมได้ที่นี่ https://bit.ly/2JFNzpv

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิก สื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมงาน “จากรายงานของยูเอ็นถึงแนวทางการทำงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทย” ในวันศุกร์ที่ 23พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ เวลา 13.00-16.30 น. 

สืบเนื่องจากรายงานประจำปีของคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เขียนถึงประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทยจนเกิดเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประกอบกับวันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงที่ต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงต่อชีวิตและศักดิ์ศรียิ่งกว่านักปกป้องสิทธิที่เป็นเพศชายหรือรณรงค์ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพและการเจริญพันธุ์

 

และในวาระครบรอบ 20 ปี ปฎิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ยืนยันว่า ทุกคนมีสิทธิโดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่นในการส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ดังนั้นแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงได้จัดงาน จากรายงานของยูเอ็นถึงแนวทางการทำงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทย เพื่อหาทางออกร่วมกันในการทำงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทย

 

ภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนยูเอ็น ตัวแทนภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชหญิงมาร่วมพูดคุยด้วย (รายละเอียดโปรดดูตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้)

 

เมื่อไหร่:         วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น.

ที่ไหน:           ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

 

สอบถามเพิ่มเติม;

เนาวรัตน์ เสือสอาด ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์: 02-513-8745,089-922-9585

อีเมล: media@amnesty.or.th

ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมได้ที่นี่ https://bit.ly/2JFNzpv

 

กำหนดการ

วันที่

23

พฤศจิกายน

2561

ที่

ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 

โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค

ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ