นักศึกษา/ผู้สนใจฝึกงานในฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา/ผู้สนใจฝึกงานในฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน (มีค่าตอบแทนรายเดือน)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของงานสมาชิกและการจำหน่ายสินค้า
 • สำรวจสถานที่และประสานการทำงาน เพื่อสรรหาสถานที่ที่มีคุณภาพในการออกบูธ
 • ออกบูธประชาสัมพันธ์การทำงานของแอมเนสตี้ จำหน่ายสินค้าจาก Amnesty Thailand Shop และเชิญชวนให้สมัคร/ต่ออายุสมาชิก
 • สำรวจความเป็นไปได้ในการมี Partner Shop เพื่อหาร้านวางจำหน่ายสินค้าแอมเนสตี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • หาร้านขนาดเล็ก/ผู้สนใจ เข้าร่วมเป็น “ร้านเพื่อนแอมเนสตี้”
 • จัดกิจกรรมร่วมกับ Partner Shop เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้าน สินค้า และการทำงานของแอมเนสตี้
 • โทรหาสมาชิกเพื่อแจ้งคามคืบหน้าการทำงานสิทธิมนุษยชน โปรโมชั่นต่างๆ และเชิญชวนให้ต่ออายุสมาชิก
 • ทำงานนอกสถานที่ เช่น งานอีเว้นท์ออกบูธ อาคารสำนักงาน สถานที่สาธารณะทั่วไป ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

 

คุณสมบัติ

 • มีความสนใจในประเด็นงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือเพิ่งจบระดับชั้นปริญญาตรีไม่เกิน 1 ปี
 • กล้าแสดงออก กล้าพูดคุย ชอบการพบปะผู้คน
 • มีทักษะในการเล่าเรื่องที่ดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในกิจกรรมแนะนำ/ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ จัดแสดงงาน
 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้งาน MS Excel, Word, Powerpoint, Canva หรือ โปรแกรมการออกแบบอื่นๆ (เนื่องจากมีบางเนื้อหาของงานที่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมออกแบบในการทำงานร่วมด้วยเล็กน้อย)

 

ฝึกงานกับแอมเนสตี้ได้อะไร

 • เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและนานาชาติ
 • โอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานประเด็นสังคม
 • ทำงานในประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งงานระดมทุนในรูปแบบต่างๆ การทำรณรงค์สาธารณะ นโยบาย สิทธิมนุษยชนศึกษา มีพื้นที่ให้ใช้ความสามารถในประเด็นสังคม

 

สิทธิประโยชน์

 • เงินสนับสนุน 6,000 บาท/เดือน (ตลอดการฝึก 3 เดือนหรือมากกว่า)
 • เงินสนับสนุนค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (สำหรับกรณีเช่าหอเท่านั้น โดยต้องนำใบเสร็จมาเบิกในแต่ละเดือน)
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 500 บาท/เดือน
 • สนับสนุนงบประมาณสำหรับโปรเจ็คจบ
 • กิจกรรม Well being ขององค์กร เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่

 

ระยะเวลาการฝึกงาน

 • ฝึกงาน 6 เดือนหรือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมง/วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลาเข้างาน 9.30-17.30 น.
 • *มีการทำงานวันหยุดในบางกิจกรรมซึ่งสามารถนับเป็นวันหยุดชดเชยในภายหลังได้ / Work from Home - ทำงานจากบ้านได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

หากสนใจฝึกงานฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน

เขียนจดหมายแนะนำตัวเอง แนบประวัติ (CV) ระบุหัวข้ออีเมล “สมัครฝึกงานฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน” ส่งมาที่ admin@amnesty.or.th