Amnesty International Thailand: CALL FOR INTERNSHIP!

ทีมแอมเนสตี้ตามหานักศึกษาระดับปริญญาตรี / ผู้สนใจงานด้านอีเวนต์ คอนเท้น บูธ มีทักษะการสื่อสารเชิงการตลาด ใส่ใจประเด็นสังคม ประเด็นสิทธิมนุษยชน อยากลงสนามทำงานจริง อยากพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน มาฝึกงานกับแอมเนสตี้กัน

 

 

Fundraising and Growth Department กำลังมองหา 4 ตำแหน่งนี้

Digital Marketing – Fundraising 1 ตำแหน่ง

 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อการระดมทุน
 • ร่วมจัดทำเนื้อหาสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อการระดมทุนผ่านช่องทาง Social Media, Website, E-Newsletter, Digital Ads เป็นต้น
 • มีความสนใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • มีความสนใจในการตลาดออนไลน์
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการเล่าเรื่องที่ดี สามารถสื่อสารเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้งาน Canva, Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop (เนื่องจากมีบางเนื้อหาของงานที่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมออกแบบในการทำงานร่วมด้วยเล็กน้อย)
 • หากมีความรู้ด้านการทำ SEO, Facebook Ad หรือ Google Ad จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Event and Booth Operation 1 ตำแหน่ง

 • ติดต่อประสานงานกับภายนอกออฟฟิศในฐานะตัวแทนทีม
 • ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ และความพร้อมสำหรับงานออกบูธ/งาน Event ที่จะเกิดขึ้น
 • ดำเนินการและดูแลความเรียบร้อยของงานออกบูธ/งาน Event ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้อย่างดี
 • สื่อสารกับคนในองค์กรและนอกองค์กรได้อย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์และเลิกงานดึกได้เมื่อมีงานออกบูธ/งาน Event (ได้วันลาชดเชย)

 

 

Content Creator 1 ตำแหน่ง

 • คิดและทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของงานสมาชิกและสินค้า ลงบน Facebook, Instagram, Line, และ Tiktok
 • ทำงานกับทีมเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่าง ๆ ตามที่กำหนด
 • สนใจเรื่องไลฟ์สไตล์ สังคม เหตุการณ์บ้านเมือง และเล่าเรื่องออกมาเป็นตัวอักษรได้น่าสนใจ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาคประชาสังคม เชื่อว่างานของเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
 • เข้าใจ ตามทัน หรืออยากลองทำงานบนโซเชียลมีเดียทุกประเภท

 

Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

 • สร้างสรรค์งานใหม่ๆ จากโจทย์ที่ได้รับบรีฟ
 • ออกแบบ Artwork สำหรับสื่อออนไลน์
 • ดูแลความสวยงามของงานภาพประกอบให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน สม่ำเสมอ เป็นไปตาม CI องค์กร

 

ช่วงเวลารับสมัคร: วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์

ช่วงติดต่อ+นัดสัมภาษณ์: 1 - 7 มีนาคม

ประกาศผลทางอีเมล+โทรศัพท์: 12 มีนาคม

 

ฝึกงานกับแอมเนสตี้ได้อะไร

 • เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและนานาชาติ
 • โอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานประเด็นสังคม
 • ทำงานในประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งงานระดมทุนในรูปแบบต่างๆ การทำรณรงค์สาธารณะ นโยบาย สิทธิมนุษยชนศึกษา มีพื้นที่ให้ใช้ความสามารถในประเด็นสังคม

 

สิทธิประโยชน์

 • เงินสนับสนุน 6,000 บาท/เดือน (ตลอดการฝึก 3 เดือนหรือมากกว่า)
 • เงินสนับสนุนค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (สำหรับกรณีเช่าหอเท่านั้น โดยต้องนำใบเสร็จมาเบิกในแต่ละเดือน)
 • ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 500 บาท/เดือน
 • สนับสนุนงบประมาณสำหรับโปรเจ็คจบ
 • กิจกรรม Well being ขององค์กร เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่

 

ระยะเวลาการฝึกงาน

 • ฝึกงาน 6 เดือนหรือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมง/วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลาเข้างาน 9.30-17.30 น.
 • *มีการทำงานวันหยุดในบางกิจกรรมซึ่งสามารถนับเป็นวันหยุดชดเชยในภายหลังได้ / Work from Home - ทำงานจากบ้านได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

หากสนใจฝึกงานฝ่ายสมาชิกและการระดมทุนเขียนจดหมายแนะนำตัวเอง แนบประวัติ (CV) ระบุหัวข้ออีเมล “สมัครฝึกงานฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน” ตามด้วยชื่อตำแหน่งที่ต้องการฝึกงาน ส่งมาที่ admin@amnesty.or.th *ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567