นักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Digital Content Marketing

 

ใครหาที่ฝึกงานอยู่ ยกมือขึ้น!! Amnesty International Thailand เปิดรับนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Digital Content Marketing! 
.
โอกาสในการร่วมทำงานกับแอมเนสตี้ ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนมาถึงแล้ว!
.
แอมเนสตี้ ประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในด้านสิทธิมนุษยชนและมีทักษะในการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแผนกสมาชิกและระดมทุน เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันกับแอมเนสตี้
.
นอกจากประเด็นรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้มีงานระดมทุน ประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับสมาชิกและคนอื่นๆ ผ่านทั้งช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ของแอมเนสตี้อีกด้วย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกช่องทางสำคัญสำหรับการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยอยากเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการฝึกประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สนใจ มาร่วมทำงานไปด้วยกัน
.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เขียนบทความสั้นหรือยาวลงบนช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ของแอมเนสตี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับสมาชิกหรือผู้ให้ความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน  
- ออกแบบเนื้อหาสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าจากร้านค้าทางการของแอมเนสตี้ ประเทศไทย 
- ร่วมวางแผนการทำงาน และกำหนดทิศทางของร้านค้า Amnesty Shop Thailand 
.
คุณสมบัติ
- มีความสนใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในไทยและต่างประเทศ 
- นักศึกษาที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) ประสงค์ฝึกงานโดยไม่รับเครดิตจากมหาวิทยาลัย  
- มีทักษะในการเล่าเรื่องที่ดี สามารถสื่อสารเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี 
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้งาน Canva, Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop (เนื่องจากมีบางเนื้อหาของงานที่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมออกแบบในการทำงานร่วมด้วยเล็กน้อย) 
- หากมีความรู้ด้านการทำ SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
.
ฝึกงานกับแอมเนสตี้ได้อะไร?
- เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและนานาชาติ 
- โอกาสในการเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชน
- โอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานประเด็นสังคม 
- ทำงานในประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งรณรงค์สาธารณะ นโยบาย สิทธิมนุษยชนศึกษา มีพื้นที่ให้ใช้ความสามารถในประเด็นสังคม 
.
ระยะเวลาฝึกงาน
- 3 เดือนหรือมากกว่า  
- ทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมง/วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลาเข้างาน 9.30-17.30 น. *มีการทำงานวันหยุดในบางกิจกรรมซึ่งสามารถนับเป็นวันหยุดชดเชยในภายหลังได้ / WFH ช่วงสถานการณ์โควิด-19 
.
หากสนใจเป็นนักศึกษาฝึกงานฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน
- เขียนจดหมายแนะนำตัวเอง แนบประวัติ (CV) ส่งมาที่ mailto:info@amnesty.or.th *รับจำนวนจำกัด (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) 
.
ลองมาเป็นนักศึกษาฝึกงานฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน ใช้ทักษะและความสามารถของคุณสนับสนุนงานสิทธิมนุษยชนด้วยกันนะ!