การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 #AGM23

14 มีนาคม 2566

AMNESTY INTERNATIONAL’S 2023 ANNUAL GENERAL MEETING

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (#AGM23) 

วัน เวลา สถานที่:  TBC

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  

 

ตรวจสอบสมาชิกภาพของคุณที่ membership@amnesty.or.th

หรือ LINE ID: @AmnestyThailand