"ตามสบาย BE MY GUEST" Virtual Exhibition

20 มิถุนายน 2562

"ตามสบาย BE MY GUEST"
นิทรรศการ ศิลปะ เสวนา ดนตรี เวิร์กชอป 
แรงบันดาลใจจากสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญคุณเข้าร่วมงาน "ตามสบาย BE MY GUEST" ก้าวเข้ามาในพื้นที่นี้เพื่อให้ประสาทสัมผัสของคุณได้ทำงาน พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ผ่านนิทรรศการ งานศิลปะ ภาพยนตร์ การแสดง ดนตรี เวิร์กชอป วงเสวนา และกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ซึ่งร่วมสร้างสรรค์ผลงานโดยคนธรรมดาจากหลากหลายสาขา ที่พร้อมมาร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดา โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญทุกคนร่วมสัมผัสนิทรรศการในแบบสามมิติได้ที่นี่เลย!

 

 

Amnesty International BE MY GUEST

Matterport 3D Showcase