ร่วมบริจาค 20 บาท = 1 หนังสือเล่มเล็ก – ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

*ปิดรับบริจาค

อ่านรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการเปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือเล่มเล็ก" >> คลิกเพื่ออ่าน

Read the report of Fundraising for the Publication of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) >> Click Here

cover-report.png

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์ “หนังสือเล่มเล็ก – ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฯ ฉบับนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ”ให้” หนังสือเล่มเล็ก-ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จำนวน 70,000 เล่ม กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชนทั่วประเทศ


แพ็คเกจผู้บริจาค

44128958_319767158855129_8479139438083964928_n.jpg

 

ร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี:

สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10

เลขที่บัญชี 752-2-37869-5สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งโอนเงินบริจาค


อีเมล: membership@amnesty.or.th
โทรศัพท์: 02513 8745 ต่อ 19

 

เฟสบุค: Amnesty International Thailand

 smallcover.png

บริจาคพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก