ร่วมบริจาค 20 บาท = 1 หนังสือเล่มเล็ก – ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์ “หนังสือเล่มเล็ก – ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านร่วม”ให้”หนังสือเล่มเล็ก-ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จำนวน 70,000 เล่ม กับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วประเทศ


แพ็คเกจผู้บริจาค

44173715_629972607397286_8763893042504531968_n (1).jpg

 

ร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี:

สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10

เลขที่บัญชี 752-2-37869-5สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


อีเมล: membership@amnesty.or.th
โทรศัพท์: 02513 8745 ต่อ 19
เฟสบุค: Amnesty International Thailand

 

บริจาคออนไลน์
(UNDER CONSTRUCTION)