คุณเป็นใคร? ในการเคลื่อนไหวเพื่อสังคม

28 พฤษภาคม 2564

Which character are you in human rights movement?

ปีที่ผ่านมาหลายคนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราได้เห็นทั้งนักกิจกรรม อาสาสมัคร ท่อน้ำเลี้ยง แกนนอน แกนนำ มวลชน และอีกหลากหลายบาทบาทที่ออกมาขับเคลื่อนเพื่อสังคม

ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิและเสรีภาพ อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงของทุกคนยังคงคุกรุ่น และพร้อมจะกลับมาปะทุอีกครั้ง 

วันนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการยืนหยัดทำงานเพื่อผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จึงอยากเชิญชวนคุณร่วมค้นหาตัวตนว่า “คุณเป็นสายไหน ในการเคลื่อนไหวเพื่อสังคม” Which character are you in human rights movement?

เริ่มเล่น Quiz