8 สิ่งที่คุณ (อาจจะ) ยังไม่รู้เกี่ยวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

2 เมษายน 2563

 

1. เราไม่รับเงินจากรัฐบาลหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดในการทำงานรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการทำงาน เราทำงานได้ด้วยเงินค่าสมาชิกและเงินบริจาครายบุคคล

 

2. เราไม่ระบุการจัดสรรรายได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าต้องใช้จ่ายกับเรื่องใดเป็นพิเศษ ดังนั้นเงินของเราจะถูกใช้ไปกับงานสิทธิมนุษยชนทั่วโลกที่จำเป็นมากที่สุด นั่นหมายถึง เรามีความยืดหยุ่นในการทำงานรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที


3. เมื่อคุณเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ เมื่อนั้นคุณคือผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชน คุณอาจร่วมเดินไปตามท้องถนน และถือป้ายรณรงค์ไปพร้อมกับเรา หรือการสนับสนุนงบประมาณการทำงานผ่านค่าธรรมเนียมสมาชิกก็เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทั่วโลกได้อีกทางหนึ่ง

 

4. การสนับสนุนจากคุณไม่ว่าจำนวนมากหรือน้อยคืองบประมาณสำคัญในทุกความสำเร็จของเรา

 

5. เราใช้เงินของคุณไปกับ 3 เนื้องานหลักด้านสิทธิมนุษยชน คือ 1.สิทธิมนุษยชนศึกษา 2. การรณรงค์สาธารณะ 3. การรณรงค์สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

 

6. สมาชิกแอมเนสตี้มีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริหาร และลงสมัครรับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 

7. การสมัครสมาชิกนั้นง่ายมาก – เพียงแค่คุณคลิกไปที่ สมัครสมาชิก คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกได้!

 

8. และการร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณการทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ก็สามารถทำได้เพียงแค่คลิกที่ บริจาค

สัดส่วนการใช้เงินสนับสนุน

amnesty_8things.jpg