การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 #AGM23

14 มีนาคม 2566

AMNESTY INTERNATIONAL’S 2023 ANNUAL GENERAL MEETING

#เส้นทางสิทธิ 30 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (#AGM23) 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. และกิจกรรม 30 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เวลา 18.00 น. - 21.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม บ้าน (Barn) ชั้น 1 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพ (รถไฟใต้ดิน MRT สถานีกำแพงเพชร ทางออก 1) 

 

  • สมาชิกต้องการเข้าร่วมประชุม #AGM23 ต้องแจ้งความประสงค์โดยลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  • สมาชิกจากต่างจังหวัดต้องการเข้าร่วมประชุม #AGM23 และต้องการที่พักพร้อมทั้งเบิกค่าเดินทาง ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
 
  • สมาชิกประสงค์เลือกตั้งกรรมการประจำปี 2566 ทางไปรษณีย์ ต้องลงทะเบียนรับแบบคำขอเลือกตั้งภายในวันที่ 16 พฤษภาคม เพื่อจัดส่งเอกสารให้ตามที่อยู่
 
*สมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสมาชิกภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครเป็นสมาชิก (ทั้งสมาชิกประเภทเดี่ยวและกลุ่ม)  l ต่ออายุสมาชิกของคุณเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คลิก
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566:

 

รายละเอียดเพิ่มเติม #AGM23 และตรวจสอบสมาชิกภาพของคุณที่ฝ่ายงานสมาชิก อีเมล membership@amnesty.or.th โทรศัพท์ 02 513 8745 หรือ LINE ID: @AmnestyThailand

ติดตามอัพเดท #AGM23 ผ่านเฟสบุ๊อีเวนท์ >> 

#AGM23 #เส้นทางสิทธิ #AmnestyJourney