การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 #AGM22

8 กุมภาพันธ์ 2565

 

AMNESTY INTERNATIONAL’S 2022 ANNUAL GENERAL MEETING: 
VOICE OF RIGHTS!

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (#AGM22) 

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา: 8.30 น. - 17.00 น. และ 18.00 น - 22.00 น (Cocktail party)

สถานที่: ห้องประชุม เดอะวัน (The One) ชั้น 4 โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา (Ibis Style Ratchada) MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 2  

 

"งาน AGM2022 จบลงไปแล้วอย่างคึกคัก มีสมาชิกมาเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดทั้งวัน เราได้พบหน้า อัพเดทความเคลื่อนไหวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าจนค่ำ  

ในส่วนของการรายงานดำเนินงานที่ในปีที่ผ่านมา เรายังคงจับตาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รณรงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ขยายเครือข่ายและดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างแข็งขัน ในปีนี้ เราตั้งใจจะสานต่องานในสามเป้าหมายหลักคือ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงกลไกเชิงกฎหมายและนโยบายที่จำกัดสิทธิ สร้างพื้นที่ปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักสิทธิมนุษยชน สร้างความรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง  นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมระดมทุนผ่านช่องทางดิจิทัลที่จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น  และเราอยากเชิญชวนสมาชิกเข้ากลุ่มทำงานเพื่อช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเราให้มากขึ้น (Youth Engagement Working Group) ซึ่งรวมถึงประเด็นการขยายเครือข่ายไปสู่ภูมิาค และการทบทวนค่าธรรมเนียมสมาชิกด้วย  

มีสมาชิกหลายท่านช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาโลก (Global Assembly) ของแอมเนสตี้ โดยเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับ Femiminst Leader  เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมในขบวนการ รวมถึงนโยบายต่อต้านการละเมิดทางเพศก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย ก่อนถึงการประชุมสมัชชาโลกในเดือนกรกฎาคม จะมีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและระดมความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่จะถูกหยิบยกขึ้นในการประชุมปีนี้ หลายประเด็นเป็นเรื่องใหม่ เช่น ภาษี ความเหลื่อมล้ำกับสิทธิมนุษยชน สิทธิในสันติภาพ การมีส่วนร่วมกับสมัชชาโลกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ชุมชนนักกิจกรรมในไทยจะมีส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับโลกด้วย  

เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศของการรณรงค์เพื่อต่อต้านกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพของภาคประชาสังคม ช่วงบ่ายเรามีแขกรับเชิญ 4 ท่านที่มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง ได้แก่ คุณธนกฤต โต้งฟ้า ที่ฉายภาพการเดินทางอันยาวนานของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านคลิตี้ล่างที่ต่อสู้จนสิทธิในสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระบวนการทางศาลและเป็นที่รับรู้ในสังคมวงกว้าง  คุณธนพร วิจันทร์ที่เล่าถึงการสร้างเครือข่ายแรงงานที่รวมพลังต่อรองจนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนทำงานได้จริง  คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุลที่แบ่งปันประสบการณ์การร่วมมือทำงานงานกับหลายฝ่ายเพื่อหยุดยั้งนโยบายอันอาจปิดกั้นเสรีภาพบนโลกอินเทอร์เน็ตของประชาชนทุกคน และคุณวาดดาว ที่เล่าถึงวิธีการอันสร้างสรรค์อันแสนหลากหลายในการรณรงค์เพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศจนกระทั่งเรื่องนี้กลายเป็นความรับรู้กระแสหลักของสังคม  เราได้รับพลังงานและแรงบันดาลใจอันแรงกล้าจากทั้งจากตัววิทยากรและจากนักสิทธิมนุษยชนอีกมากมายที่ทำงานร่วมกับทั้ง 4 ท่าน  อีกทั้งยังทำให้ตระหนักอีกว่าเรายังต้องการพลังอีกมากเพื่อขยายพื้นที่ของเสรีภาพในสังคมไทย 

ปีนี้มีกรรมการ 2 ท่านอำลาตำแหน่ง คือคุณต้น วศิน พงษ์เก่า และคุณอัพ ณพัทธ์ นรังศิยา ซึ่งทั้งสองท่านก็ได้ช่วยขับเคลื่อนงานของแอมเนสตี้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทั้งสองท่านต่อไป จากการเลือกตั้งในช่วงบ่ายที่มีสมาชิกมาลงคะแนนเสียงกันคับคั่ง เราก็ได้กรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือคุณธีร์ ธีระพล อันมัย และคุณใบเตย ภัทราภรณ์ พรมโคตร (เหรัญญิก) ทั้งสองได้แสดงความตั้งใจอันดีที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้แอมเนสตี้บรรลุเป้าหมายด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณผู้สมัครกรรมการท่านอื่นๆ ที่ลงสมัครด้วยเช่นกัน หวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับท่านในโอกาสอื่นๆ  

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมและให้ความสนใจงาน AGM2022 ปีนี้ หวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปและพบเจอกับทุกท่านอีกในงานอื่นๆ ตลอดปีรวมถึงงาน AGM ปีหน้าด้วย หากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ เรายินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่ง" 

 

ขอแสดงความนับถือ

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

ประธานกรรมการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  

  

ตรวจสอบสมาชิกภาพของคุณที่ membership@amnesty.or.th

หรือ LINE ID: @AmnestyThailand