ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 #AGM20

17 กุมภาพันธ์ 2563

AMNESTY INTERNATIONAL’S 2020 ANNUAL GENERAL MEETING

ประกาศ :เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (AGM2020) ออกไป จนกว่าสถานการณ์
การระบาดของไวรัส Covid-19 จะดีขึ้น >>

เตรียมตัวเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563:

อ่านรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติงานประจำปี 2562

อ่านสรุปร่างปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ (อ่านฉบับเต็ม ที่นี่)

อ่านมาตราการการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ (COVID-19)

อ่านรายงานการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (AGM)

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

เวลา: 9.00 น. - 17.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม Prize ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา (Ibis Style Ratchada) MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 2 *มีที่จอดรถ 

นอกจากจะได้ติดตามงานในปีที่ผ่านมาและร่วมกำหนดอนาคตการทำงานสิทธิมนุษยชนร่วมกันแล้ว ใน #AGM20 ครั้งนี้ สมาชิกยังจะได้เลือกตั้งกรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทยใหม่ 3 ตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระลง

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่  ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 สมาชิกประสงค์ร่วม #AGM20 สามารถลงทะเบียนหน้างานได้

เตรียมตัวเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี:

 

สมาชิกผู้ออกเสียงเลือกตั้งต้องมีสมาชิกภาพของแอมเนสตี้ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ต่ออายุสมาชิก / สมัครสมาชิก

 

สมาชิกท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม AGM แต่มีความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 

  

ตรวจสอบสมาชิกภาพ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-5138754#19 อีเมล membership@amnesty.or.th