รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2565

Download PDF

“ขอทวงคืนอนาคตของพวกเรา” สิทธิเด็กที่จะชุมนุมประท้วงโดยสงบในประเทศไทย

Download PDF

ปกป้องสิทธิ ในการชุมนุมประท้วง! เหตุใดเราจึงต้องรักษาสิทธิในเสรีภาพการชุมนุม

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2564

Download PDF

รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบที่ 3 ภายใต้กลไก UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) สมัยประชุมที่ 39 ของคณะทำงานตามกลไก UPR

Download PDF

ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง โควิด-19 และเรือนจำ

Download PDF

"บังคับให้มันพูดให้ได้ภายในพรุ่งนี้" การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายในประเทศไทย - บทสรุปผู้บริหาร

Download PDF

สารเคมีที่สร้างความระคายเคือง ในการบังคับใช้กฎหมาย

Download PDF

"เราก็แค่ของเล่นของพวกเขา" การละเมิดสิทธิทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศต่อทหารเกณฑ์ในกองทัพไทย

Download PDF

"หน้าแสบเหมือนโดนไฟไหม้" การใช้กำลังโดยมิชอบของตำรวจไทยระหว่างการชุมนุมโดยสงบ

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2563

Download PDF

“มีคนจับตาดูอยู่จริงๆ”: ข้อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2562

Download PDF

เอกสารวิเคราะห์แง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

Download PDF

สรุปการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG SUMMIT)

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2561

Download PDF

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ภายใต้การคุกคาม เมื่อพื้นที่ภาคประชาสังคมถูกบีบให้เล็กลง

Download PDF

โทษประหารชีวิตป้องปรามอาชญากรรมได้จริงหรือ ?

Download PDF

คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล นโยบายด้านผู้ลี้ภัยของไทย และการละเมิดหลักการไม่ส่งกลับ

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2560

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2559

Download PDF

ประเทศไทย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สิทธิมนุษยชนถูกจำกัด

Download PDF

การเดินทางสายมรณะ: ผู้ลี้ภัย และวิกฤตการณ์ค้ามนุษย์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Download PDF

ประเทศไทย: การวิเคราะห์สถานการณ์ และกลไกการส่งเสริม และคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2558

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2557

Download PDF

ลาว : จับผิดจากกล้อง การบังคับบุคคลให้สูญหายกรณี สมบัด สมพอน

Download PDF

โทษประหารชีวิต ไม่ทำให้สังคมปลอดภัยขึ้น อาชญากรรม ความปลอดภัยสาธารณะ และโทษประหาร

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2556

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2555

Download PDF

การประหารชีวติที่อยุติธรรมในภูมิภาคเอเชีย

Download PDF

ประเทศไทย : การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้

Download PDF

การทรมานใน พ.ศ.2557 30 ปี ของคำสัญญาที่ว่างเปล่า

Download PDF