รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2565

Download PDF

“ขอทวงคืนอนาคตของพวกเรา” สิทธิเด็กที่จะชุมนุมประท้วงโดยสงบในประเทศไทย

Download PDF

ปกป้องสิทธิ ในการชุมนุมประท้วง! เหตุใดเราจึงต้องรักษาสิทธิในเสรีภาพการชุมนุม

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2564

Download PDF

รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบที่ 3 ภายใต้กลไก UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) สมัยประชุมที่ 39 ของคณะทำงานตามกลไก UPR

Download PDF

ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง โควิด-19 และเรือนจำ

Download PDF

"บังคับให้มันพูดให้ได้ภายในพรุ่งนี้" การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายในประเทศไทย - บทสรุปผู้บริหาร

Download PDF

สารเคมีที่สร้างความระคายเคือง ในการบังคับใช้กฎหมาย

Download PDF

"เราก็แค่ของเล่นของพวกเขา" การละเมิดสิทธิทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศต่อทหารเกณฑ์ในกองทัพไทย

Download PDF

"หน้าแสบเหมือนโดนไฟไหม้" การใช้กำลังโดยมิชอบของตำรวจไทยระหว่างการชุมนุมโดยสงบ

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2563

Download PDF

“มีคนจับตาดูอยู่จริงๆ”: ข้อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2562

Download PDF

เอกสารวิเคราะห์แง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

Download PDF

สรุปการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG SUMMIT)

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2561

Download PDF

โทษประหารชีวิตป้องปรามอาชญากรรมได้จริงหรือ ?

Download PDF

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ภายใต้การคุกคาม เมื่อพื้นที่ภาคประชาสังคมถูกบีบให้เล็กลง

Download PDF

คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล นโยบายด้านผู้ลี้ภัยของไทย และการละเมิดหลักการไม่ส่งกลับ

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2560

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2559

Download PDF

ประเทศไทย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สิทธิมนุษยชนถูกจำกัด

Download PDF

การเดินทางสายมรณะ: ผู้ลี้ภัย และวิกฤตการณ์ค้ามนุษย์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Download PDF

ประเทศไทย: การวิเคราะห์สถานการณ์ และกลไกการส่งเสริม และคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2558

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2557

Download PDF

ลาว : จับผิดจากกล้อง การบังคับบุคคลให้สูญหายกรณี สมบัด สมพอน

Download PDF

โทษประหารชีวิต ไม่ทำให้สังคมปลอดภัยขึ้น อาชญากรรม ความปลอดภัยสาธารณะ และโทษประหาร

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2556

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2555

Download PDF

การประหารชีวติที่อยุติธรรมในภูมิภาคเอเชีย

Download PDF

การทรมานใน พ.ศ.2557 30 ปี ของคำสัญญาที่ว่างเปล่า

Download PDF

ประเทศไทย : การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้

Download PDF