ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล: การเดินทางสายมรณะ

Download PDF

บทสรุปผู้บริหาร: การเดินทางสายมรณะ

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต ประจำปี 2557

Download PDF

เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การทรมานใน พ.ศ. 2557 – 30 ปีของคำสัญญาที่ว่างเปล่า”

Download PDF