แอมเนสตี้ยินดี ‘อานนท์ นำภา’ รับรางวัลกวางจู เรียกร้องไทยปล่อยตัวทันที

18 พฤษภาคม 2564

Amnesty International Thailand

 จากกรณีที่มูลนิธิ 18 พฤษภารำลึก (May 18 Memorial Foundation) ได้จัดพิธีมอบรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี 2021 ให้กับนายอานนท์ นำภา ในวันที่ 18 พฤษภาคม โดยเชิญให้นายอานนท์ร่วมผ่านทางออนไลน์ (Zoom) แต่เนื่องจาก นายอานนท์ยังรักษาอาการจากเชื้อโควิด-19 ที่ติดจากเรือนจำ ขณะนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และยังอยู่ในการควบคุมตัว เนื่องจากศาลไม่ให้ประกันตัว จึงไม่สามารถร่วมพิธีได้ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทนายอานนท์ นำภา ที่ได้รับรางวัลนี้ และเห็นด้วยกับคณะกรรมการตัดสินรางวัล ในเรื่องความมุ่งมั่นของทนายอานนท์ที่ต้องการจะยกระดับประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และความทุ่มเทในอาชีพทนายความที่มีมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2551 ทั้งการให้ความช่วยเหลือด้วยการว่าความโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเหล่านักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และถึงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงมากมาย แต่เขาก็ไม่หยุดเรียกร้องพร้อมเดินหน้าต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนต่อไป 

นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เผยว่า ขอแสดงความยินดีกับทนายอานนท์ นำภาที่ได้รับรางวัลในบุคคลที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องทางการไทยยุติการปฏิบัติต่อผู้ออกมาวิจารณ์ราวกับเป็นอาชญากรหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ พวกเขาควรได้รับการปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาโดยทันทีหากขาดหลักฐานว่ากระทำความผิดอาญาตามหลักสากล 

เรามีความยินดีที่การทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเป็นที่รับรู้ และได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ และยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยึดมั่นในการทำงานเพื่อการเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งของตัวเองและผู้อื่น การก้าวขึ้นมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยและแสดงความเห็นโดยสงบเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ขอบคุณนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและทั่วโลกที่ยังยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน”

 “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยังคงเรียกร้องทางการไทยให้ปล่อยตัวคุณอานนท์ นำภา ทนายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผู้ที่ถูกควบคุมทุกคนตัวเพียงเพราะการใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข ยุติการดำเนินคดีต่างๆ และที่คุกคามผู้ชุมนุม และข้อหาอื่นๆ เพียงเพราะใช้สิทธิมนุษยชนของตนเอง และแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย รวมถึงสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ”

และจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ตรวจสอบการติดโควิดในเรือนจำ ตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 พ.ค. 2564 พบว่ามีการตรวจและพบติดเชื้อโควิด 11,428 ราย และทนายอานนท์ นำภา เป็นหนึ่งในผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากเรือนจำด้วย ดังนั้นยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดความแออัดของเรือนจำและคืนสิทธิประกันตัวให้กับผู้ต้องหาที่ยังไม่มีการตัดสินจากศาลว่ามีความผิด 

โดยก่อนหน้านี้แอมเนสตี้ ประเทศไทยได้ส่งจดหมายเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานประธานศาลฎีกา ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อพิจารณาจัดสรรมาตรการที่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังเเละนักโทษในภาวะที่มีโรคระบาด ทั้งเพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำ และระหว่างเรือนจำกับประชาชนภายนอก 

แอมเนสตี้ ประเทศไทยเสนอให้จัดสรรหน้ากากอนามัย สบู่และน้ำสะอาดอย่างเพียงพอให้แก่ผู้ต้องขังและนักโทษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เเละให้ผู้ต้องขังและนักโทษได้รับการดูเเลจากแพทย์ มีสิทธิเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสอย่างเร่งด่วน แยกผู้ป่วยออกจากผู้ต้องขังและนักโทษปกติ พิจารณาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำต้องได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตลอดทั้งดำเนินการ ’ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นทุกขั้นตอน’ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเเละประธานศาลฎีกาเองโดยทันที 

สำหรับรางวัลกวางจูเริ่มมอบรางวัลให้กับนักสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมีคนไทยสองคนที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วได้แก่ นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อปี 2549 และนายจตุภัทร์ บุญภัทร์รักษา (ไผ่ ดาวดิน) เมื่อปี 2560 ส่วนในระดับภูมิภาคเอเชีย ยังมีบุคคลสำคัญและองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ อาทิ นางอองซาน ซูจี นายมิน โก นาย นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในประเทศพม่า เเละองค์กร Bersih องค์กรซึ่งสนับสนุนการเลือกตั้งที่อิสระเเละเป็นธรรมในประเทศมาเลเชีย