เปิดรับนักศึกษาฝึกงานฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา/ผู้สนใจฝึกงานในฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา พร้อมเข้ามาฝึกประสบการณ์กับเรา ชวนเข้ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ไปด้วยกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 คน

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 1. การจัดห้องเรียนสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เริ่มต้น วางแผน ออกแบบกระบวนการไปจนถึงการจัดห้องเรียนสิทธิมนุษยชน
 2. การจัด workshop พัฒนาศักยภาพเยาวชนที่สนใจสิทธิมนุษยชน
 3. การผลิตเนื้อหาในการสื่อสารความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
 4. ฝึกทักษะการประสานงานกับเยาวชนที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติ

 • มีความสนใจในประเด็นงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือเพิ่งจบระดับชั้นปริญญาตรีไม่เกิน 1 ปี
 • กล้าแสดงออก กล้าพูดคุย ชอบการพบปะผู้คน
 • มีทักษะการสืบค้น สามารถอ่านจับใจความได้
 • มีทักษะการสรุปข้อมูล เรียบเรียง และการสื่อสารข้อมูล หรือมีทักษะในการเล่าเรื่อง และการเขียนที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมแนะนำ/ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ อีเว้น
 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้งาน MS Excel, Word, Powerpoint, Canva หรือ โปรแกรมการออกแบบอื่นๆ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในการอ่าน (ไม่มีผลต่อการพิจารณา)

 

ฝึกงานกับแอมเนสตี้ได้อะไร

 • ได้เรียนรู้ทักษะและเห็นการทำงานจริงขององค์กรสิทธิมนุษยชน
 • โอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานประเด็นสังคม
 • เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและนานาชาติ
 • ได้มีโอกาสริเริ่มและจัดโครงการเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนของตัวเอง

 

สิทธิประโยชน์

 • เงินสนับสนุนฝึกงาน 6,000 บาท/เดือน (ตลอดการฝึก 3 เดือนหรือตามระยะเวลาการฝึก)
 • สิทธิวันลา 1.5 วัน/เดือน ตามระยะเวลาการฝึก
 • มีการทำงานวันหยุดในบางกิจกรรมซึ่งสามารถนับเป็นวันหยุดชดเชยในภายหลังได้ / Work from Home - ทำงานจากบ้านได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และได้รับอนุมัติจาก Supervisor

 

ระยะเวลาการฝึกงาน

 • เริ่มฝึกงานได้ตั้งแต่  ก.พ. เป็นต้นไป และฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
 • ทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมง/วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลาเข้างาน 09.30-17.30 น.
 • *มีการทำงานวันหยุดในบางกิจกรรมซึ่งสามารถนับเป็นวันหยุดชดเชยในภายหลังได้ / Work from Home - ทำงานจากบ้านได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

หากสนใจฝึกงานฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษาเขียนจดหมายแนะนำตัวเอง แนบประวัติ (CV) ระบุหัวข้ออีเมล “สมัครฝึกงานฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา” ส่งมาที่ admin@amnesty.or.th  ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่   ผกามาส  02-5138745  ต่อ 11  หรือ admin@amnesty.or.th