พันธมิตรสิทธิมนุษยชน / Human Rights Partners

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดรับสมัครองค์กร กลุ่ม หรือบุคคล ร่วมเป็นเครือข่ายขยายการทำงานระดับภูมิภาคปี 2567

หนึ่งในเป้าหมายยุทธศาสตร์การทำงานเด็กและเยาวชนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 - 2025 คือ การขยายจำนวนเด็กและเยาวชน เครือข่ายการทำงานที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับบริบทพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมากขึ้น โดยในปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของแอมเนสตี้ ประเทศไทยตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานเด็กและเยาวชน รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่ สนับสนุนทักษะ เครื่องมือการทำงานสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นกับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย 

แอมเนสตี้ ประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการทำงานในพื้นที่เชิงลึกมากขึ้นทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จึงเปิดรับสมัครองค์กร กลุ่ม หรือบุคคลที่สนใจทำงานร่วมเป็นเครือข่ายกับแอมเนสตี้ ประเทศไทยในฐานะเครือข่ายสนับสนุนการทำงานตามวัตถุประสงค์การทำงานของแอมเนสตี้ประเทศไทยตลอดปี 2567 

โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2567 - 4 ก.พ. 2567 เวลา 18.00 น. 

รายละเอียดการทำงาน 

 1. แชร์ข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม(การชุมนุมและองค์กร)ของภูมิภาคให้กับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
 2. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ของแอมเนสตี้
 3. ประสานงานกับกลุ่มเยาวชนแอมเนสตี้คลับในภูมิภาคของตนเองเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงาน
 4. สำรวจความเป็นไปได้ในการจัดห้องเรียนสิทธิมนุษยชนทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 5. ประสานงานระหว่างแอมเนสตี้ประเทศไทยและสถาบันการศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ, สนับสนุนด้านการจัดการ และบริบทท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
 6. การสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ
 7. สนับสนุนตามข้อตกลงในการอำนวยความสะดวกและจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชน

การเสนอโครงการของเครือข่าย 

 1. ร่างข้อเสนอกิจกรรมโดยอ้างอิงจากความต้องการ/ความคิดริเริ่มของผู้ร่วมงานโดยใช้วิธีการที่เกี่ยวกับพลังของผู้คนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแอมเนสตี้ประเทศไทย
 2. การสร้างเครือข่ายกับกิจกรรมเพื่อสังคมและนักกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้
 3. ดำเนินกิจกรรมตามตกลง
 4. รายงานผลลัพธ์และผลกระทบ (ทั้งแบบบรรยายและรายงานทางการเงิน)  

สิทธิประโยชน์

 1. ค่าประสานงาน: 10,000 บาท/เดือน รวมค่าโทรศัพท์ โดยจะถูกโอนให้ภายหลังการยื่นรายงาน 
 2. มีประกันอุบัติเหตุและสวัสดิการ well-being สำหรับผู้ประสานงาน

 3. ค่าเดินทางและค่าที่พักในการทำกิจกรรมจะได้รับหลังจากเสนอแผนงานและตกลงร่วมกันในแต่ละเดือน 

 4. ค่าบรรยายหรือค่าวิทยากรไม่รวมอยู่ในค่าประสานงานโดยจะมีการตกลงกันในระหว่างแผนงานรายสองเดือน 

 5. โครงการริเริ่มของเครือข่าย: จะมีการตกลงเงินทุนตามข้อเสนอโครงการ

สนใจสามารถสมัครโดย กรอกแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่  https://forms.office.com/e/VHficdxrY4  

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ activism.hre@amnesty.or.th  หรือโทรศัพท์  02-5138745 ต่อ 11 

 

 

Contact : admin@amnesty.or.th