จดหมาย โตโต้ ปิยรัฐ ถึงสมาชิกและผู้สนับนุนแอมเนสตี้ ประเทศไทย

12 พฤษภาคม 2564

Amnesty International Thailand

ถึง Amnesty International Thailand

 

ผมขอแจ้งให้สมาชิก AI ทุกท่านทราบว่าผมได้รับจดหมายฉบับที่ 2 ของทาง AI แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งได้รวบรวมจดหมายออนไลน์และฝากข้อความและการฝากข้อความในรูปกระดาษสีแดง (รูปหัวใจ) จำนวนหนึ่ง แม้จะไม่มากมาย แต่เท่านั้นก็เป็นยาวิเศษที่สุดสำหรับผู้เดียวดาย และห่างไกลอย่างผม ผมไม่แน่ใจนักว่าจดหมายฉบับนี้จะถึงสำนักงาน AI ในวันเวลาใด แต่ก็ภาวนาขอให้ความตั้งใจของผมนี้ส่งตรงถึงพวกคุณโดยเร็วที่สุด

สุดท้ายนี้ผมรบกวนเจ้าหน้าที่ AI ตอบจดหมายออนไลน์เหล่านั้นแทนผมด้วยนะครับ ฝากขอบพระคุณด้วยความจริงใจ และความห่วงใยถึงทุกๆ คน ผมยังไม่มีอะไรจะตอบแทนได้ นอกจากความอดทน อดกลั้น และแน่วแน่ในการต่อสู้ต่อไป ไม่คิดท้อถอยแม้แต่เสี้ยววินาที โปรดจงช่วยกันรักษากำลังใจซึ่งกันและกันเช่นนี้ตลอดไป

โตโต้ ปิยรัฐ จงเทพ