แอมเนสตี้ ประเทศไทยชวนสมาชิกสมัครกรรมการเพื่อช่วยกันทำงานสิทธิมนุษยชน

12 เมษายน 2561

 

แอมเนสตี้ ประเทศไทยขอเชิญสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่ต่ำน้อยกว่า 1 ปี สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อร่วมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน โดยสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศ ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจและมีความพร้อมสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อร่วมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน ในปีนี้จะมีตำแหน่งที่ว่างลง 3 ตำแหน่งด้วยกันคือ ประธาน กรรมการ และกรรมการ (เยาวชน) โดยสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งคืนสำนักงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น

Poster_Final.jpg

 

คุณสมบัติหลักของ ผู้สมัครประธานจะต้องเป็นสมาชิกของแอมเนสตี้ ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนตำแหน่งกรรมการและกรรมการเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) จะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้สมัครจะต้องสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิตและการต่อต้านการทรมานซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของแอมเนสตี้ด้วย

 

ในทุกปีแอมเนสตี้ ประเทศไทยจะการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจัดขึ้น เพื่อเป็นการพบปะกันของสมาชิก และมีการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินในปีที่ผ่านให้สมาชิกได้รับทราบ อีกทั้งสมาชิกยังสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวางแผนงานขององค์กรด้วย และในตอนท้ายของการประชุมจะมีการเลือกตั้งกรรมการเพื่อคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่อไป

 

โดยในปีนี้งานประชุมใหญ่จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน รายละเอียดทางสำหนักจะแจ้งให้ทราบอีก ซึ่งหากสมาชิกท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวได้ สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบคำขอลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ (ด้านล่าง) และส่งกลับภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 

หลังจากนั้นทางสำนักงานจะจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งและข้อมูลผู้สมัครให้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้ต่อไป ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบสมาชิกภาพของท่านที่อีเมล membership@amnesty.or.th และท่านสามารถต่ออายุสมาชิกออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของเรา www.amnesty.or.th/become-member/

 

ทั้งนี้แอมเนสตี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ยืนหยัดร่วมกันมาอย่างยาวนาน สมาชิกคือกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานขององค์กร ความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและทั่วโลกขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและการผลักดันของสมาชิกเป็นหลัก