เอสโตเนียผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม! คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานและจดทะเบียนได้เลยในปี 2567

27 มิถุนายน 2566

Amnesty International

LOVE WINS! ❤️

รัฐสภาเอสโตเนียยอมรับร่างกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันแล้ว และกฎหมายฉบับดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

การผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในครั้งนี้ของเอสโตเนีย ส่งผลให้เอสโตเนียกลายเป็นประเทศที่ 35 ของโลก และเป็นประเทศแรกใน 3 กลุ่มประเทศแถบทะเลบอลติก ตลอดจนเป็นประเทศแรกจากอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียต ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66  รัฐสภาเอสโตเนียได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ด้วยเสียงสมาชิกรัฐสภา 55 ต่อ 34 จาก 101 เสียง ทั้งนี้ เอสโตเนียจะมีการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและกฎหมายอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ที่เคยเป็นอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียต ซึ่งมักจะมีพัฒนาการด้านการยอมรับสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่ช้ากว่ากลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก

นอกจากการสมรสเท่าเทียมแล้ว ชาวเอสโตเนียยังคงสามารถใช้สิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิตต่อได้ และถ้าหากคู่ใดประสงค์จะเปลี่ยนสถานะคู่ชีวิตนี้เป็นสถานะสมรส ทางการเอสโตเนียจะมีขั้นตอนให้คู่ชีวิตสามารถจดทะเบียนสมรสต่อได้ 

ทั้งนี้ เอสโตเนียได้มีการยอมรับการจดทะเบียนคู่ชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วในปี 2558 แต่สถานะคู่ชีวิตนั้นไม่ได้รับสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน ซี่งเป็นกรณีที่ทำได้เฉพาะกับคู่รักคนละเพศที่มีการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น 

แม้จะมีเสียงไม่เห็นด้วยจากฝ่ายค้าน ในเรื่องค่านิยมครอบครัวตามประเพณีนิยม แต่ กาจา กัลลัส นายกรัฐมนตรีเอสโตเนีย ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ทุกคนควรมีสิทธิที่จะแต่งงานกับคนที่ตัวเองรักได้ โดยการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้พรากอะไรไปจากใคร แต่เป็นการให้สิ่งที่สำคัญแก่หลายๆ คน ตลอดจนการตัดสินใจในครั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าสังคมเอสโตเนียนั้น มีความใส่ใจและเคารพซึ่งกันและกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก VOICE online  https://voicetv.co.th/read/oNL1aAlUU