แอมเนสตี้ประเทศไทยมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ปี 2560

25 มกราคม 2561

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงานประกาศและมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2560 (Media Awards 2017) ทั้งหมด 14 ผลงานใน 4 ประเภท พร้อมจัดปาฐกถาในหัวข้อ "ใครๆ ก็เป็นสื่อได้?"

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

 

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

 

ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

  • รางวัลดีเด่น: ผลงานเรื่อง “พลทหารถูกซ้อมเสียชีวิตในค่ายทหาร” สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี 
  • รางวัลชมเชย: ผลงานเรื่อง “ลวนลาม เท่ากับคุกคามทางเพศ สิทธิสตรีที่เงียบงัน” สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์
  • รางวัลชมเชย: ผลงานเรื่อง “โรฮิงญาคนไร้แผ่นดิน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  • รางวัลชมเชย: ผลงานเรื่อง “วิสามัญฆาตกรรมเยาวชนลาหู่” สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
  • รางวัลชมเชย: ผลงานเรื่อง “รื้อชุมชนริมน้ำ ล้างวิถีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

 

สารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

 

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ประธานกรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทย กล่าวว่าสื่อมวลชนเปรียบเสมือน “ครู” ผู้ทำหน้าที่ในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้กับสื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน

 

ในส่วนของแอมเนสตี้ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกข่มขู่และคุกคาม

 

คณะกรรมการตัดสินผลงานรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสายสื่อมวลชนและสายสิทธิมนุษยชน จากการคัดสรรและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผลการตัดสินมีดังนี้

 

แอมเนสตี้ขอขอบคุณและชื่นชมผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด และขอเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนผลิตผลงานที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาสังคมที่โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพของสื่อสะท้อนถึงคุณภาพของสังคม