สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

20 มิถุนายน 2562

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

 o528b2f80daf81142937a63de3d60cb48_40113230_190611_0005.jpg

 o528b2f80daf81142937a63de3d60cb48_40113230_190611_0009.jpg

 

o528b2f80daf81142937a63de3d60cb48_40113230_190611_0004.jpgo528b2f80daf81142937a63de3d60cb48_40113230_190611_0002.jpgo528b2f80daf81142937a63de3d60cb48_40113230_190611_0006.jpg