ดัชนีต้อนรับผู้ลี้ภัย: คนไทยเป็นหนึ่งในชนชาติที่ “ใจแคบ” ต่อผู้ลี้ภัยที่สุด

16 มิถุนายน 2559

 

แอมเนสตี้เผย “ดัชนีต้อนรับผู้ลี้ภัย” ล่าสุด พบคนไทยเป็นหนึ่งในชนชาติที่ใจแคบต่อผู้ลี้ภัยมากที่สุดใน 27 ประเทศที่ทำการสำรวจ แม้คนไทยเกินครึ่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามจะยินดีรับผู้ลี้ภัยเข้าปประเทศก็ตาม

 

          สำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เผยผลการทำ “ดัชนีต้อนรับผู้ลี้ภัย” ประจำปี 2559 (Refugees Welcome Index 2016) ที่คำนวณมาจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกว่า 27,000 คนใน 27 ประเทศ ปรากฏว่าคนไทยอยู่ในกลุ่มของชนชาติที่ใจแคบต่อผู้ลี้ภัยที่สุด

 

         

 ระดับการต้อนรับผู้ลี้ภัยของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยอยู่ที่ 33% อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศแต่ไม่ต้อนรับเข้าเมือง ชุมชน หรือบ้านของตัวเอง ใกล้เคียงกับชาวโปแลนด์ 36% อินโดนีเซีย 32% และรัสเซียซึ่งต้อนรับผู้ลี้ภัยน้อยที่สุดที่ 18%

 

          ผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนต้อนรับผู้ลี้ภัยมากที่สุดถึง 85% อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้าบ้านของตัวเอง ตามมาด้วยชาวเยอรมัน 84% และสหราชอาณาจักร 83%

 

         

 เมื่อไปดูความคิดเห็นต่อคำถามย่อยแต่ละข้อจะพบว่าในข้อ “ทุกคนมีสิทธิที่จะลี้ภัยในต่างประเทศเพื่อหนีภัยสงครามหรือการสังหารหรือไม่?” มีคนไทยเพียง 29% เท่านั้นมีตอบว่า “มีสิทธิ”

 

          

อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่า “คุณยินดีรับผู้ที่หนีภัยสงครามหรือการสังหารเข้าประเทศหรือไม่?” คนไทยถึง 71% ตอบว่า “ยินดีรับ” ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ใน 5 อันดับสุดท้ายของ 27 ประเทศที่ทำการสำรวจ แต่ก็ถือว่าคนไทยเกินครึ่งยินดีรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศ

 

          นอกจากนี้ คนไทยที่ตอบแบบสอบถามอีก 27% มองว่ารัฐบาลไทยควรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากขึ้น และอีก 6% ยินดีจะรับผู้ลี้ภัยเข้าบ้านของตัวเอง