"เทพ วันนี" เป็นอิสระแล้ว "วันนี้!"
ผู้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกินในกัมพูชา

 

Tep Vanny เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาปกป้องสิทธิในที่ดินของชุมชนรอบทะลสาบบึงกอกในกรุงพนมเปญ ซึ่งมีชาวบ้านมากกว่า 1,000 ครัวเรือนถูกบังคับไล่ที่ เทพเป็นเพียงหนึ่งในนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกหลายคนที่ถูกคุกคาม ตั้งข้อกล่าวหา ตลอดจนถูกรังควาญ ทำร้ายร่างกาย และจำคุก
.
แอมเนสตี้ ยกให้เธอเป็นหนึ่งในบุคคลในแคมเปญ BRAVE ซึ่งประกอบด้วยคนธรรมดาที่เป็นผู้กล้าที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง เราขอขอบคุณการสนับสนุนจากกว่าสองแสนคนทั่วโลก ที่ร่วมลงชื่อช่วยให้เธอได้รับการปล่อยตัว