เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นการเคลื่อนไหวของสมาชิก พลังและการสนับสนุนจากสมาชิกจึงสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานรณรงค์ต่างๆ การมีฐานสมาชิกที่เติบโตหมายถึงเราจะเข้มแข็งและมีพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริงและยั่งยืนได้

 

ในการเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ คุณสามารถ:

 • ใช้สิทธิใช้เสียงของคุณโหวตในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting - AGM) เพื่อเลือกตั้งกรรมการหรือสมัครเป็นกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและระดับสากล
 • เข้าร่วมอีเว้นท์ต่างๆ หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชน
 • รับข้อมูลข่าวสารงานสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและนานาชาติ

 

*สมาชิกรายปีประเภทนักเรียน/นักศึกษา **ไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมการเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ ติดต่อ: ผู้ประสานงานฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน โทร 02-513-8745 หรืออีเมล memberships@amnesty.or.th

  

*ระบบการบริจาครองรับบัตรเครดิต/เดบิตทั้ง Visa Master และ JCB ระบบยังไม่รองรับ Amex และ UnionPay รองรับการรับชำระผ่านบัตรเดบิตที่เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว ทั้งที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศแทบทั้งหมด และบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยดังต่อไปนี้: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต

* เมื่อสมัครสมาชิกรายปีแล้ว ค่าสมาชิกรายปีจะถูกหักอัติโนมัติในวันที่ 18 ของเดือนที่สมัครในปีถัดไป

*การสมัครสมาชิกไม่สามารถนำไปหักภาษีได้

 

ประกาศความมุ่งหมาย: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาประเภทใด ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีบุคลิกลักษณะใดหรือไม่ว่าทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด โทษประหารชีวิตละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตและเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งงานวิิจัยมากมายจากนานาประเทศได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโทษประหารชีวิตไม่มีความเชื่อมโยงใดๆกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอาชญากรรม

สมัครสมาชิก

500 บาท รายปี 0
200 บาท นักเรียนนักศึกษารายปี 0

สมัครสมาชิก

ต่ออายุสมาชิก

ขั้นต่ำ 200 บาทต่อปีค่ะ

กรุณา
ใส่รายละเอียด

 • หญิง
 • ชาย
 • อื่นๆ

Payment

I've read and agree to terms & condition

THB

วันเกิด :

เพศ :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ที่อยู่ :

I've read and agree to terms & condition

เงื่อนไขและนโยบายการชำระเงิน

การทำรายการบริจาค สมัครสมาชิก หรือต่ออายุสมาชิก บนเว็บไซต์ amnesty.or.th

 1. เว็บไซต์ amnesty.or.th จะไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ยกเว้นวันหมดอายุ และเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการทำรายการ
 2. เว็บไซต์ amnesty.or.th ใช้บริการช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) ของ Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต (มาตรฐาน PCI-DSS v3.1 Certified)
 3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคหรือสมาชิก จะถูกเก็บรักษาภายใต้ความปลอดภัยของระบบ และแอมเนสตี้สามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อไปยังผู้บริจาคหรือสมาชิกได้ ภายใต้จุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแอมเนสตี้
 4. ท่านที่เลือกบริจาคหรือสมัครสมาชิก รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ระบบจะทำรายการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ ทุกๆ วันที่ 18 ของเดือนที่ครบรอบชำระเงินครั้งถัดไป
 5. หากผู้บริจาคหรือสมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกรายการชำระเงินใดๆ สามารถติดต่อฝ่ายข้อมูลผู้​​สนับสนุนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 056 0000 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรุณาติดต่อ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 02 513 8745, 02 513 8754 หรืออีเมล humanrigthssupporter@amnesty.or.th
ปิด