คุณรู้จักผู้ลี้ภัยดีพอแล้วหรือยัง?

15 พฤษภาคม 2559

226416_amran_idp_-_copy_640x427.jpg 

ผู้ลี้ภัยคือใครกันแน่?

 

คนธรรมดาๆ อย่างเราที่ถูกกดขี่ ตามล่า หรือไล่สังหารในประเทศบ้านเกิด ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง จนต้องหนีออกมานอกประเทศ บางครั้งเราเรียกพวกเขาว่า “ผู้ขอลี้ภัย” จนกว่าคนๆ นั้นจะได้รับสถานะเป็น “ผู้ลี้ภัย” จาก UNHCR หรือหน่วยงานรัฐของประเทศที่ผู้ลี้ภัยพักพิงอยู่

 

ผู้ลี้ภัยหนีออกมาอย่างไร?

 

มีทั้งคนที่เดินทางโดยเครื่องบิน รถยนต์ เรือ ไปจนถึงการเดินเท้า และมีทั้งที่เข้าเมืองแบบ ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย หรือตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ พวกเขาอาจพักพิงในประเทศทางผ่านชั่วคราวเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัย แต่ที่ผ่านมาการรับรองสถานะและส่งผู้ลี้ภัยไปประเทศที่สามล่าช้า ทำให้มีผู้ลี้ถัยตกค้างในประเทศทางผ่านจำนวนมาก

 

ผู้ลี้ภัยในไทยเป็นใครบ้าง?

 

ไทยมีผู้ลี้ภัยราว 130,000 คน 90% มาจากเมียนมาและอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงตามแนวชายแดนมากว่า 30 ปีแล้ว ส่วนอีกราว 10% มาจากปากีสถาน เวียดนาม โซมาเลีย อิรัก ปาเลสไตน์ ซีเรีย ฯลฯ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยเราเรียกพวกเขาว่า “ผู้ลี้ภัยในเมือง”

 

ผู้ลี้ภัยในเมืองอยู่กันอย่างไร?

 

ไทยไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาผู้ลี้ภัยและไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยในเมืองจึงอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ และถูกปฏิบัติในฐานะ “คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย” บ่อยครั้งที่พวกเขาถูกเลือกปฏิบัติ จับกุม กักกัน ผลักดันกลับไปสู่ประเทศอันตราย หรือตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์