AMNESTY SEED FUND 2020 เงินทุนตั้งต้นสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิมนุษยชน

Amnesty International Thailand

 

***ปิดรับสมัครโครงการประจำปี 2563 สมาชิกแอมเนสตี้โปรดติดตามอีกครั้งในปีหน้า***

 

 

อยากขับเคลื่อนสังคม มีไอเดีย แต่ขาดทุนตั้งต้น ทำยังไง ?

Amnesty Seed Fund ปี 2563 ยังเปิดรับโครงการตลอดทั้งปี พิเศษสำหรับสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทย เท่านั้น โดยไม่มีการจำกัดเพศ อายุ สังกัด เพียงแค่คุณส่งโครงการให้ทางเราพิจารณา คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับ seed fund มูลค่าถึง 10,000 บาท

โดยไม่จำกัดรูปแบบกิจกรรม จะเป็นนิทรรศการ เวิร์กชอป เสวนา ละครเวที ขอเพียงเป็นการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิการแสดงความคิดเห็น สิทธิการชุมนุมอย่างสงบ การยุติการทรมานและอุ้มหาย รวมถึงสิทธิอื่นๆ จะในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน ก็ได้

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงินที่จะสนับสนุน โดยจะมีลักษณะโครงการที่จะสนับสนุนดังนี้

1. โครงการที่ส่งเสริมและมีความสอดคล้องด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ 

  • เสรีภาพในการแสดงออก
  • เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
  • การยุติการทรมานและถูกอุ้มหาย
  • การจัดห้องเรียนสิทธิมนุษยชนศึกษา และประเด็นเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
  • อื่นๆ

2. โครงการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง

3. โครงการที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

4. การกำหนดกรอบเงินทุนโครงการ Seed Fund สามารถขอได้โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาภายใต้ทุนสนับสนุนดังนี้

    • เป็นสมาชิกแอมเนสตี้  3 - 5 คน ต่อทุนสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาท โดยไม่นับอายุสมาชิก
    • เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ 5 คนขึ้นไป ต่อทุนสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่นับอายุสมาชิก

 

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการขอทุน

ใบสมัครโครงการ

สมัครสมาชิกได้ที่นี่ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม kanyarat.p@amnesty.or.th