โครงการ Seed Fund 2562 : ทุนส่งเสริมโครงการสิทธิมนุษยชน

2 กันยายน 2562

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

โครงการ Seed Fund (เงินทุนสนับสนุนตั้งต้น) ซึ่งพิเศษสำหรับสมาชิกแอมเนสตี้เท่านั้น โดยไม่มีการจำกัดเพศ อายุ สังกัด ประเด็น รวมไปถึงแนวทางการทำงาน เพียงแค่คุณส่งโครงการใดก็ได้ที่ส่งเสริมกับสิทธิมนุษยชนมาให้ทางเราพิจารณา คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับ seed fund ไม่เกิน 10,000 บาท

 

มาดูกันว่าในปีนี้มีสมาชิกท่านไหนได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนบ้าง

 

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: โครงการ CU See Your Rights Screen Shot 2562-08-29 at 14.19.35.png

โครงการ CU See Your Rights จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ใต้อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีความมุ่งมหวังให้ นิสิต บลุคลากร และบุคคลทั่วไปมีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน เห็นความสำคัญของสิทธิในชีวิตประจำวัน และการสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรในการประชาสัมพันธ์กับนิสิตมากขึ้น

 

ในวันงานมีซุ้มนิทรรศการจาก 9 องค์กร ได้แก่ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, Thai Consent, โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย ประชาชน (iLaw), มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย, มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, สำนักพิมพ์นิสิต สามย่าน, มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ Mayday รวมไปถึงเสวนาในหัวข้อ “สิทธิและเสรีภาพในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้ คุณพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ คุณณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  

องค์กรมนุษยชาติไร้พรมแดน - Humanity Beyond Borders

ซุ้มกิจกรรมเคลื่อนที่ ร่วมแชะร่วมแชร์ แสดงออกและยืนหยัดท้าทายต่ออานาจ ความอยุติธรรม ความไม่เป็นประชาธิปไตย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ชุมนุมประท้วงอย่างสันติ

 Screen Shot 2562-08-29 at 14.19.47.png

ทางกลุ่มนักกิจกรรมได้จัดซุ้มกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ผ่านประเด็นการประท้วง ณ จตุรัสเทียนอันเหมิน และการเรียกร้องสิทธิของนักกิจกรรมชาวฮ่องกง นาย Joshua Wong ในช่วงต้นเดือนมิถุนยายน 2562

 

นักกิจกรรมได้ออกแบบสแตนดี้ Tank Man ผู้ยืนอย่างเด็ดเดี่ยวในการขวางรถถังของกัพในช่วงเหตุการณ์เทียนอันเหมิน ขบวนการร่วม และหญิงสาวอันเป็นตัวแทนของชาวอุยกูร์ นอกจากนั้นยังมีการออกแบบแผ่นพับให้ความรู้ ข้อมูลเพิ่มเติมจาก 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น โดยได้ไปนำเสนอในงาน Amnesty Be My Guest ด้วย และสถานที่อื่นๆ

 

กลุ่ม Non-Binary Thailand : All Gender Restroom Screen Shot 2562-08-29 at 14.19.59.png

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ Cube Space กลุ่มนอกกล่องเพศ หรือ Non-Binary Thailand ได้จัดงาน All Gender Restroom เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถูกกีดกันการใช้ห้องน้ำ และการส่งเสริมความเข้าใจด้านความหลากหลายทางเพศ ในงานนี้ยังได้การมีส่วนร่วมจาก เพจ LGBTQ+S Mother สมาชิกกลุ่ม SAGA TH สำนักข่าวNHK นักวิจัยด้านความหลากหลายทางเพศค และกลุ่มหิ่งห้อยน้อย

 

ในงานเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานเรื่องเพศ ผ่านกิจกรรม The Unicorn Gender จากนั้นเป็นการนำเสนอวิจัยจากคุณเปเปอร์ Queer Theory Universal อธิบายเรื่องห้องน้ำเป็นพื้นที่สาธารณะ ควรเป็นสถานที่ของทุกคนเหมาะสมกับการใช้งาน สะอาด ตามหลักการ Queer Universal Design และจบกิจกรรมด้วยการที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการออกแบบห้องนำสำหรับทุกคน

 

โดยสรุปห้องน้ำที่เป็นมิตร ควรมีคุณสมบัติ อาทิ ควรมีห้องน้ำใหญ่ที่จัดตั้งด้านหน้าเพื่อคนพิการ คนชรา และคนป่วย พื้นห้องน้ำไม่ควรมันวาว โถปัสสาวะชายควรจัดอยู่ด้านหลังเพื่อความสะดวกใจของเพศหญิง และควรมีที่นั่งรอด้วย

 

ในปี 2561 ทางแอมเนสตี้ฯ ยังได้สนับสนุนอีกหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น Paralegal Trainingม, Youth Leadership for Social Change Project, การใช้ร่างกายในการสื่อสาร, TedtalkXKhonkaenU, Diversity is beautiful , ชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านเรา, ค่ายใหญ่ ชนพ.ลำพึงลำพัน ณ ลำพะเนียง, การเรียนรู้กฎหมายพื้นฐาน เกี่ยวกับการฟ้องกลั่นแกล้ง ในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย , 5 ปี คลิตี้ล่างดีจัง! สิทธิมนุษยชนด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ และโครงการ “ห้องเรียนสิทธิฯ มีชีวิต”

 

รายละเอียดการสมัคร