สมาชิกแอมเนสตี้ประเทศไทยโหวตเปลี่ยนค่าสมาชิก 
เลือกตั้งกรรมการใหม่ และเพิ่มสัดส่วนกรรมการเยาวชน

26 กรกฎาคม 2560

 

สมาชิกแอมเนสตี้ประเทศไทยโหวตเปลี่ยนค่าสมาชิก เลือกตั้งกรรมการใหม่ และเพิ่มสัดส่วนกรรมการเยาวชน

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อนำเสนอผลการทำงานในปีที่ผ่านมา เลือกตั้งกรรมการใหม่และรับรองการเปลี่ยนแปลงค่าสมาชิกและที่นั่ง งบประมาณการทำงาน ความก้าวหน้าการทำงานของแอมเนสตี้ประเทศไทยให้สมาชิกได้รับทราบและร่วมกำหนดอนาคตการทำงานสิทธิมนุษยชนร่วมกัน และในปีนี้สมาชิกยังได้ใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งกรรมการและเหรัญญิกใหม่รวม 3 ตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระลง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้แก่ คุณอภิชาต พงษ์สวัสดิ์ และคุณพริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ด้วยผลคะแนนเสียง 37 และ 22 เสียงตามลำดับ ที่ประชุมรับรองคุณเอกชัย ปิ่นแก้ว เป็นเหรัญญิกของแอมเนสตี้ประเทศไทยต่อไป

 

รายชื่อคณะกรรมการชุดล่าสุดของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 

  1. คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ประธานกรรมการ
  2. ดร.อันธิฌา แสงชัย รองประธานกรรมการ
  3. คุณอภิชาต พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ
  4. คุณพริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กรรมการ
  5. คุณเอกชัย ปิ่นแก้ว เหรัญญิก

 


นอกจากนั้นในที่ประชุมยังรับรองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมนูญ 2 เรื่องด้วยกันคือ

 

1. เปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกจากเดิมเป็นเหลือเพียง 2 ประเภทคือ 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) 2. ประเภทบุคคลทั่วไป

 

2.เปลี่ยนแปลงค่าสมาชิกจากเดิมเป็น 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ปีละ 200 บาท 2. ประเภทบุคคลทั่วไป เดือนละ 100 บาท หรือ ปีละ 1,000 บาท

 

*มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุยังดำรงสมาชิกภาพต่อไปจนกว่าจะหมดอายุจึงต้องชำระค่าสมาชิกตามอัตราใหม่

 

*อ่านสรุปจากการประชุมและรายงานประกอบในเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง*

ชมบรรยากาศการประชุม #AGM17 คลิกที่นี่

 

สนใจสมัครเป็นสมาชิกแอมเนสตี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคนไปด้วยกัน > คลิกที่นี่