เปิดโผผลงานเข้าชิง "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ปี 2563

21 ธันวาคม 2563

Amnesty International Thailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดโผผลงานที่เข้าชิง "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2563 (Media Awards 2020) จากการคัดสรรและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ทางคณะกรรมการตัดสินขอแจ้งรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าชิงรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

 

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

ไม่มีผลงานส่งเข้าประกวด

 

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

1. ผลงานเรื่อง ขวัญข้าว: ดอกผลแห่งกาลเวลาค้นหาประชาธิปไตย” เว็บไซต์อีสานเด้อ

2. ผลงานเรื่อง 50 ปีหลังมนุษย์เหยียบดวงจันทร์ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยยังอยู่ที่เดิม” เว็บไซต์ 101.world

3. ผลงานเรื่อง จากชายแดนใต้ถึงเราทุกคน ความรุนแรงต่อผู้หญิงจะต้องยุติ เว็บไซต์ 101.world

4. ผลงานเรื่อง ตามรอยน้ำตาในเพลง-เรื่องเล่าท้องถิ่น ความรุนแรงโดยรัฐจากอดีตถึงปัจจุบัน” เว็บไซต์ประชาไท

 

ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

1. ผลงานชุด “สูญสิ้น สูญหาย แต่ไม่สิ้นหวัง” สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

2. ผลงานเรื่อง “26 ปี เหมืองหินดงมะไฟ” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

1. ผลงานเรื่อง ลูกผู้เห็นต่าง” รายการสารตั้งต้น สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

2. ผลงานเรื่อง รักสีรุ้ง” รายการสารตั้งต้น สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

3. ผลงานเรื่อง “ครูฉลบชลัยย์ ชีวิตเพื่อผู้อื่น” รายการความจริงไม่ตาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

4. ผลงานเรื่อง “มอแกน ลมหายใจสุดท้าย” รายการคนชายขอบ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 10 นาที)

1. ผลงานเรื่อง 'ทุนไทยในเขื่อนลาว ปชช. แบกค่าไฟ ประโยชน์อยู่ไหน? เว็บไซต์วอยซ์ออนไลน์ 

2. ผลงานเรื่อง “จะตามหาความยุติธรรมให้ลูกจนแผ่นดินกลบหน้า พะเยาว์ อัคฮาด” เว็บไซต์ The MATTER

3. ผลงานเรื่อง “101 Gaze Ep.โคตรคนกอง อึดทะลุคิว เว็บไซต์ 101.world

4. ผลงานเรื่อง “อยู่(ไร้)บ้าน คนไร้บ้านภายใต้วิกฤตโควิด-19” เว็บไซต์ประชาไท

 

ภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก”

ประเภทเยาวชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคคลทั่วไป