แอมเนสตี้ ประเทศไทยร่วมกับมาร็องดูจัดการแสดงเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนในฮ่องกง

18 กันยายน 2562

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

วันนี้ (18 กันยายน 2562) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยร่วมกับมาร็องดูจัดการแสดงละครสั้นเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนในฮ่องกง ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “A Hand for HK : The Street Performance” บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน โดยเชิญชวนชาวไทยร่วมเขียนข้อความส่งกำลังใจไปให้ชาวฮ่องกง พร้อมยืนยันว่าสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัวและการชุมนุมอย่างสงบ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนจะต้องได้รับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม

 

นายศรชัย ฉัตรวิริยะชัย ภารโรงแห่งมาร็องดูเผยว่า กลุ่มมาร็องดูเป็นการรวมกลุ่มกันของคนที่มีความถนัดและสนใจด้านศิลปะการแสดง ที่ผ่านมาเราพยายามทำงานกับนักกิจกรรมเพื่อช่วยกันสื่อสารให้คนภายนอกรับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นทางด้านสังคมมากยิ่งขึ้น พูดง่ายๆ คือนำศิลปะมาช่วยสื่อสารในการขับเคลื่อนสังคมนั่นเอง

 

ในส่วนของกิจกรรม A Hand for HK ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท้าท้าย เพราะคนไทยจะรู้สึกไกลตัว เลยไม่สนใจหรือมองไปในแง่ลบ แต่การเพิกเฉยหรือก่นด่าขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในฮ่องกง เปรียบเสมือนเราดูแคลนความพยายามในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในไทยด้วย ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการให้กำลังใจกันและกันและวางใจว่าเพื่อนของเรากำลังทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อบ้านเมืองของพวกเขา

 

“ถ้าเราปฏิเสธสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัว และการชุมนุมอย่างสงบของคนฮ่องกง นั่นหมายความว่าเรากำลังปฏิเสธการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย เพราะสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนในทุกประเทศต้องได้รับ”

 

ด้านนางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เผยว่า แม้ทางแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจะยินดีกับการถอน “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการส่งผู้ร้ายข้ามแดน” ที่เป็นต้นเหตุของการชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกงออกจากสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องยอมรับว่าระหว่างการชุมนุมของประชาชนกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ทางการฮ่องกงได้ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมเป็นระยะ

 

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้จับตาการชุมนุมในฮ่องกงมาโดยตลอด และเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสอบสวนอย่างรอบด้านและเป็นอิสระ ต่อการใช้กำลังอย่างไม่จำเป็นและเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการประท้วง เรายังคงเรียกร้องทุกรัฐบาลให้ระงับการส่งมอบอุปกรณ์ “เพื่อควบคุมมวลชน” (ที่ไม่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิต) ให้กับฮ่องกง จนกว่าจะมีการสอบสวนอย่างเต็มที่ และจนกว่าจะมีการนำมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอมาใช้

นอกจากนั้นยังเรียกร้องไปถึงทางการฮ่องกงให้แสดงเจตจำนงค์อย่างแท้จริงในการที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน และให้คำมั่นสัญญากับประชาชนในฮ่องกงว่า พวกเขาสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ไม่ว่ามีความเชื่อทางการเมืองแบบใดก็ตาม”

ผอ.แอมเนสตี้ ประเทศไทยกล่าว