แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดรับงานเขียนเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่จำกัดรูปแบบ เพื่อร่วมกันสื่อสารด้านสิทธิมนุษยชน

12 กรกฎาคม 2564

Amnesty International Thailand

Writers that Matter ✍️ "นัก(อยาก)เขียน เปลี่ยนโลก" กลับมาอีกครั้ง! 
 
ครั้งนี้เราขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งงานเขียนเพื่อสิทธิมนุษยชน ไม่จำกัดรูปแบบการเขียน ความยาว 2-3 หน้า (รับเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสารคดี รีวิวภาพยนตร์ เพลง หนังสือ ซีรีส์ หรือบทความ
หากคุณเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ สนใจประเด็นสังคม และเชื่อว่าการการเขียนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้ ส่งผลงานมาให้เราได้เลย ! 
 
กติกาในการรับสมัครผลงาน
- ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น โดยเป็นงานเขียนไม่จำกัดรูปแบบ ความยาว 2-3 หน้า (ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14) 
-ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นงานเขียนที่เขียนด้วยตนเอง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
-ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด 
-ผลงานที่ส่งเข้ามาต้องการสื่อสารกับสังคมได้อย่างเคารพซึ่งกันและกัน และมีมุมมองในด้านสิทธิมนุษยชน ไม่มีข้อความที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) หรือละเมิดและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ  
-ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทต่อเรื่อง และสมาชิกภาพของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำนวน 1 ปี 
-แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมีสิทธิที่จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงานเพิ่มเติม แต่จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำไปใช้ 
-การพิจารณาผลงานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และการตัดสินของแอมเนสตี้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้-12 สิงหาคม 2564 
ส่งผลงานได้ที่อีเมล thapanee.s@amnesty.or.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-922-9585