ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้เข้าชิง "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2563

 
 
 
 

11 มกราคม 2564

Amnesty International Thailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดโผภาพถ่ายที่เข้าชิงรางวัล (รอบ 2) จากการประกวด  "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2563 (Media Awards 2020) ประเภทภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” จากการคัดสรรและตัดสินภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ทางคณะกรรมการตัดสินขอแจ้งผลงานที่ผ่านเข้าชิงรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ในประเภทภาพถ่าย ดังต่อไปนี้ 

 

ประเภทเยาวชน 

131635011_2851859451749790_5598915862581050893_o.jpg

131238835_2851859371749798_1904738656579531037_o.jpg

132034337_2851859335083135_4141369798523959018_o.jpg

131661236_2851859418416460_1541380420377752635_o.jpg

132008608_2851859395083129_5005809969567286933_o.jpg

รางวัลป๊อปูล่าโหวต 

131635011_2851859451749790_5598915862581050893_o.jpg

 

ประเภทบุคคลทั่วไป 

 

131984607_2851885001747235_3570841808850050867_o.jpg

 

131976208_2851885181747217_5026256677818543115_o.jpg

 132178266_2851885155080553_7124202971452936025_o.jpg

131444001_2851885088413893_7192650705554678462_n.jpg

 131596199_2851884981747237_5543827800714711606_o.jpg

 

รางวัลป๊อปูล่าโหวต 

131984607_2851885001747235_3570841808850050867_o.jpg

 

 

ทั้งนี้งานประกาศผลและมอบรางวัลได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางผู้จัดประกวดจะได้ติดต่อเจ้าของผลงานที่ได้เข้าชิงต่อไป