สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันกับเรา ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหาร

24 ธันวาคม 2561

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

หากคุณ คือ คนนึงที่สนใจและใส่ใจทุกเหตุการณ์การละเมิดสิทธิ

หากคุณ คือ คนนึงที่ชื่นชอบการขบคิดและติดตามความไม่เท่าเทียมในสังคม

หากคุณ คือ คนนึงที่มีความสร้างสรรค์ และต้องการสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชน 

หากคุณ คือ คนนึงที่อยากลงมือทำอะไรซักอย่าง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

และหากคุณ คือ สมาชิกแอมเนสตี้ 

เราขอเชิญชวนมาร่วมกัน สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันกับเรา 

ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหาร

รับสมัครกรรมการ  2 ตำแหน่ง  กรรมการ 1 และเหรัญญิก 1 ตำแหน่ง 

 

คุณสมบัติ

*เป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี 

*มีความสนใจและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ

*สามารถจัดสรรเวลาได้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมประชุมกรรมการและกิจกรรมของแอมเนสตี้ 

 

หมดเขตรับสมัคร   11 ม.ค. 2562 

 

ลิงค์ใบสมัครออนไลน์    https://goo.gl/forms/HlAw1VgnKv8YjCIq2