แอมเนสตี้ชวนทั่วโลกเรียกร้องไทย
แก้ไข พ.ร.บ. คอมฯ ตามหลักสิทธิมนุษยชน

11 ตุลาคม 2559

 

แอมเนสตี้ออกปฏิบัติการด่วน ชวนผู้สนับสนุน 7 ล้านคนทั่วโลกส่งจดหมายเรียกร้องไทยแก้ร่างแก้ไข พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ให้คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิความเป็นส่วนตัว

 

สำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ออกปฏิบัติการด่วน เชิญชวนผู้สนับสนุนที่มีอยู่มากกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก ส่งจดหมายเรียกร้องทางการไทยให้แก้ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) ให้เป็นไปตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

 

ร่างแก้ไข พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และกำลังถูกนำเข้าพิจารณาวาระที่ 2 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เนื้อหาในร่างแก้ไขไม่ได้พยายามแก้ปัญหาการบังคับใช้ที่ผ่านมา ทั้งยังไม่รับประกันว่าจะสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยที่ต้องคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิความเป็นส่วนตัว

 

เนื้อหาการแก้ไขที่ถูกเสนอยังคงอนุญาตให้เอาผิดผู้แสดงความเห็นอย่างสงบบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งเอาผิดกับผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่มีการโพสต์ความเห็นได้ นอกจากนี้ ยังรักษาอำนาจของทางการไทยในการสอดแนมการจราจรทางอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง โดยไม่ต้องขอหมายศาลล่วงหน้าในบางกรณี ขณะที่ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่อาจคุกคามผลประโยชน์ของรัฐก็ถูกนิยามไว้อย่างคลุมเครือ

 

สนช. จำเป็นต้องใช้โอกาสนี้เพื่อปรับแก้ไขเนื้อหาของร่างแก้ไข พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิความเป็นส่วนตัว