แอมเนสตี้เปิดตัวระดมทุน "Face to Face" หวังสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือคนธรรมดา
Amnesty Seed Fund 2567 เงินทุนแรกเริ่มเพื่อสนับสนุนโครงการสิทธิมนุษยชน

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 13 ล้านคนทั่วโลก
ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข่าว
23 May

สิทธิมนุษยชนรอบโลกประจำสัปดาห์ 13-19 พฤษภาคม 2567

ข่าว
20 May

"อันตรายเกินไปที่จะเป็นตัวเอง" ความรุนแรงในโลกดิจิทัล การปิดปากนักปกป้องสิทธิฯ ผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

บล็อก
22 May

นักสิทธิมนุษยชนหญิง ผู้ขอสู้ ‘ด้วยใจ’ เปลี่ยนสายตาอคติบนโลกออนไลน์ ด้วยหัวใจที่เข้าใจกัน : อัญชนา หีมมิหน๊ะ

บล็อก
21 May

สิทธิในเนื้อตัวร่างกายนี้เป็นของใคร? เมื่อนักกิจกรรมข้ามเพศถูกคุกคาม เพียงเพราะมีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับหลักความเชื่อทางศาสนา

กิจกรรม
01 Apr

Amnesty Seed Fund 2567 เงินทุนแรกเริ่มเพื่อสนับสนุนโครงการสิทธิมนุษยชน