Photo - BBC Thai

แอมเนสตี้ส่งจดหมายถึงนายกฯ ไทย
แสดงข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนช่วงประชามติ

27 กรกฏาคม 2559

 

แอมเนสตี้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ไทย แสดงข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม พร้อมเผยแพร่รายงานการจำกัดเสรีภาพนับตั้งแต่รัฐประหาร 2557

 

สำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย แสดงความกังวลต่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนช่วงก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้

 

ซาลิล เช็ตตี้ เลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุในจดหมายว่ามาตรการต่างๆ ที่ทหารอ้างว่าเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับไม่ได้ โดยเฉพาะการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุม ซึ่งล้วนแต่เป็นสิทธิที่ประเทศไทยมีต้องเคารพและคุ้มครองตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

 

ซาลิล เช็ตตี้ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของไทยประกันว่าประชาชนจะสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างสงบและเสรี สามารถรับและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเสรี สามารถเข้าร่วมการอภิปรายสาธารณะและการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญ และสามารถแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกับรัฐบาลได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกคุกคาม จับกุม หรือดำเนินคดี

 

salil_101_0.jpg

 

เลขาธิการใหญ่แอมเนสตี้ยังกระตุ้นให้ทางการไทยยกเลิกการดำเนิคดีต่อประชาชนและนักข่าวอย่างน้อย 113 คนที่ถูกจับเพียงเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกัลกิจกรรมหรือการรณรงค์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น

 

นอกจากนี้ แอมเนสตี้ยังได้ออกรายงานเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประกาศคำสั่งและกฎหมายที่จำกัดสิทธิ การจับกุม การควบคุมตัว การดำเนินคดี การขัดขวางการอภิปรายสาธารณะและการตรวจสอบการออกเสียงประชามติ และพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ