แอมเนสตี้ยินดี สนช. มีมติให้สัตยาบัน "อนุสัญญาอุ้มหาย"

13 มีนาคม 2560

แอมเนสตี้ยินดี สนช. มีมติให้สัตยาบันอนุสัญญาอุ้มหาย (ICPPED) แนะออกกฎหมายเอาผิด ปิดช่องโหว่ และเพิ่มมาตรการป้องกันการอุ้มหายในประเทศ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลแถลงยินดีกับการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ICPPED) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาการอุ้มหาย ตลอดจนช่วยให้ผู้เสียหายและญาติเข้าถึงความยุติธรรมมากขึ้น

การลงมติดังกล่าวของ สนช. มีขึ้นก่อนถึงวาระครบรอบ 13 ปีการถูกบังคับให้สูญหายกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนที่ถูกอุ้มหายจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2547

หลังจากนี้ แอมเนสตี้ขอกระตุ้นให้ทางการไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับดังกล่าวตามมติ สนช. โดยเร็ว ตลอดจนให้รับรองว่าจะปฏิบัติตามพันธกรณีในการป้องกันคุ้มครองประชาชนจากการอุ้มหายอย่างจริงจัง

จำนวนกรณีผู้สูญหายที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายในไทยมีจำนวนสูงมาก ทางการจึงควรออกกฎหมายเอาผิดการอุ้มหายโดยเฉพาะ ยกเลิกกฎหมายซึ่งเปิดช่องให้มีการควบคุมตัวประชาชนโดยไม่มีการตั้งข้อหาหรือพิจารณาคดี ไปจนถึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการสูญหายของผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวด้วย