จำคุก 3 นักกิจกรรมลาววิจารณ์รัฐบาลทุจริต-ประท้วงหน้าสถานทูตลาวในไทย

22 พฤษภาคม 2560

สามนักกิจกรรมชาวลาวถูกจำคุก 12-20 ปี เพียงเพราะวิจารณ์การทุจริตและละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลลาว และร่วมการประท้วงหน้าสถานทูตลาวในไทย แอมเนสตี้เรียกร้องปล่อยตัว

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่านักนักโทษทางความคิดชาวลาวสามคน ได้แก่ สุกาน ชัยทัด สมพอน พิมมะสอน และหลอดคำ ทำมะวง ถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 12 ถึง 20 ปี เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา ผ่านการพิจารณาคดีลับโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีทนายความ

ทั้งสามคนเป็นนักกิจกรรมที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลลาวอย่างเปิดเผย พวกเขาถูกจับกุมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 และถูกคุมตัวโดยไม่สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้กว่า 2 เดือนซึ่งเทียบเท่ากับการถูกอุ้มหายตามกฎหมายระหว่างประเทศ จนกระทั่งพวกเขาเป็นข่าวทางโทรทัศน์ในเดือนพฤษภาคม 2559 ว่าถูกขับกุมในฐานะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

สุกาน สมพอน และหลอดคำเคยเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสงบหน้าสถานทูตลาวในประเทศไทย และวิจารณ์รัฐบาลลาวทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีคอร์รัปชั่น การตัดไม้ทำลายป่า และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ขอเรียกร้องให้ทางการลาวปล่อยตัวนักกิจกรรมทั้งสามคนทันที รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ยังต้องสืบสวนอย่างอิสระเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการควบคุมตัวนักกิจกรรมทั้งสามคนหรือไม่ด้วย