รณรงค์ออนไลน์

ในแต่ละวัน คนธรรมดามากมายทั่วโลกได้ร่วมมือกันทำสิ่งเล็กๆที่พวกเขาทำได้ เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายสำหรับผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

เพราะเรารู้ว่าเมื่อผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพียงลำพัง เสียงของพวกเขามันถูกมองข้าม เราจึงช่วยกันรณรงค์ให้คนสนับสนุนการต่อสู้ของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง