UNHRC มีมติประณามการประหารชีวิต
คนรักเพศเดียวกันทั่วโลก

UNHRC มีมติประณามการใช้โทษประหารชีวิตแบบพลการหรือเลือกปฏิบัติทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการใช้โทษประหารชีวิตกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันด้วย

 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) โหวตผ่านมติประณามการใช้โทษประหารชีวิตแบบพลการหรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการประหารชีวิตกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่มีความสัมพันธ์อย่างสมัครใจด้วย ถือเป็นมติครั้งแรกของ UNHRC ที่ครอบคลุมประเด็นดังกล่าว

 

นอกจากกลุ่มคนรักเพศเดียวกันแล้ว ในมติครั้งนี้ UNHRC ยังประกาศให้ประเทศต่างๆ ที่ยังไม่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตให้ยุติการใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้หญิงมีครรภ์ ผู้ที่เปลี่ยนหรือดูหมิ่นศาสนา และผู้ที่ทำผิดคดีเกี่ยวกับชู้สาว

 

การโหวตดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2560 ที่ผานมาในกรุงเจนีวา โดยมีประเทศที่เห็นด้วยกับมตินี้ 27 ประเทศ งดออกเสียง 7 ประเทศ และไม่เห็นด้วย 13 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น บังกลาเทศ และซาอุดีอาระเบียด้วย

 

ปัจจุบัน ยังมีหกประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนเพียงเพราะพวกเขาเป็นคนรักเพศเดียวกัน ได้แก่ อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ซูดาน เยเมน บางภูมิภาคของไนจีเรียและโซมาเลีย นอกจากนี้ ยังมีการสังหารเกย์โดยกลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) ในอิรักและซีเรียด้วย