นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล ใช้ไฟล์จัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่าคุกกี้เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่บนอินเตอร์เน็ต คำชี้แจงนี้จะให้ข้อมูลว่าคุกกี้คืออะไร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนลใช้คุกกี้ชนิดไหน และไฟล์เหล่านี้ถูกควบคุมอย่างไร หากคุณต้องการจะจำกัดการเข้าถึง หรือทำการบล็อคคุกกี้ คุณสามารถกดที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : aboutcookies.org

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกข้อมูลที่อุปกรณ์ของคุณดาวน์โหลดลงมาจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม หลังจากนั้น คุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณจะถูกส่งกลับไปยังเว็บต้นทางทุกครั้งที่คุณเข้าชมอีกครั้ง หรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่รู้จักคุกกี้ตัวดังกล่าว คุกกี้ถูกใช้ทั่วไปเพราะทำให้เว็บไซต์ต่างๆ สามารถจดจำอุปกรณ์ที่เคยเข้าถึงได้ และช่วยให้เว็บดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากขึ้น

2. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนลใช้คุกกี้อย่างไร

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนลใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อเก็บสถิติการเข้าใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถซ่อมแซมและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป
 • เพื่อช่วยนำทางผู้ใช้งานไปยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์ รวมถึงอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สงวนสิทธิ์ไว้ของเว็บไซต์
 • เพื่ออนุญาตให้เราแชร์บทความของเราบนโซเชียลมีเดียต่างๆ

3. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนลใช้คุกกี้ชนิดใดบ้าง

รายชื่อทั้งหมดของคุกกี้ที่เราใช้งานจะอยู่ในข้อที่ 6 ของคำชี้แจงนี้ อย่างไรก็ตาม ทางเรายังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์เราในขณะนี้ ดังนั้นรายชื่อยังกล่าวจึงอาจมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้รับข้อมูลใหม่ต่อไป

4. วิธีการจำกัดการเข้าถึงคุกกี้ต้องทำอย่างไร

หากคุณไม่ต้องการได้รับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณให้จำกัดการเข้าถึงหรือบล็อคคุกกี้ได้ บราวเซอร์โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงการตั้งค่าคุกกี้ได้ในเมนูส่วนของ “การตั้งค่า (Setting)” หรือในส่วน “Preferences” หากคุณบล็อคคุกกี้ คุณจะไม่สามารถใช้งานฟังค์ชั่นบางส่วนของเว็บไซต์ได้

5. คำจำกัดความ

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง/บุคคลที่สาม
  คำดังกล่าวหมายถึงเว็บโดเมนที่เป็นเจ้าของคุกกี้ คุกกี้บุคคลที่หนึ่งคือคุกกี้ที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้นเอง โดยเว็บดังกล่าวจะแสดงชื่อในแถบ URL (ที่อยู่เว็บไซต์) ในขณะที่คุกกี้บุคคลที่สามหมายถึงคุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลอื่นใดนอกจากเจ้า ของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งหนึ่ง แต่คุกกี้ที่คุณได้รับไม่ได้สร้างโดยเว็บไซต์ดังกล่าว นั่นคือคุกกี้บุคคลที่สาม

 • Persistent cookies (คุกกี้ต่อเนื่อง)
  คุกกี้ชนิดนี้จะคงอยู่ภายในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะหมดอายุการใช้งานตามที่มันได้ถูกสร้างเอาไว้ มันจะเปิดใช้งานทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่สร้างมันขึ้น

 • Session cookies (คุกกี้เฉพาะการใช้งาน)
  คุกกี้ชนิดนี้ช่วยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถติดตามการกระทำของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ดังกล่าว คุกกี้ชนิดนี้จะเริ่มใช้งานเมื่อมีการเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้น และสิ้นสุดการทำงานเมื่อหน้าเว็บไซต์ถูกปิดลง เมื่อสิ้นสุดการใช้งานมันจะลบตัวเองออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

 • Pixel tags (พิกเซล แท็ค)
  อาจไม่ถือเป็นคุกกี้เสียทีเดียว แต่มันก็คือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันที่มักจะถูกฝังไว้ในเว็บไซต์หรืออีเมลต่างๆเพื่อ ติดตามการใช้งานที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือเวลาที่อีเมลถูกเปิดหรือมีการเข้าถึง โดยพิกเซล แท็คมักถูกใช้ร่วมกับคุกกี้ แต่ข้อมูลที่มันบันทึกไว้จะไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

6. รายชื่อคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล 

รายชื่อต่อไปนี้คือคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้งานโดย amnesty.or.th

ก) คุกกี้ที่สร้างโดยระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์

ข) คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง

ค) คุกกี้บุคคลที่สาม

ง) Pixel Tags

 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์ของเราในรายการดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ เพศ วันเกิด อายุ
 • ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 • ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติการร่วมการบริจาค สมัครสมาชิก การซื้อสินค้า
 • ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ การสั่งซื้อ การบริจาค ความสนใจของคุณที่มีต่อบริการต่างๆของผู้ให้บริการ
 • ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log)
 • ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของคุณต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร

 

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่เก็บข้อมูล

 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจ
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการดำเนินการชำระเงินบริจาคหรือสินค้าที่ท่านซื้อในระบบ
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหลังการใช้งาน เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการใช้งาน อัพเดทการร่วมรณรงค์ หรือ การส่งคำร้องแก่ผู้ให้บริการ เป็นต้น
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นผู้เดียวในการเข้าถึงบัญชีของคุณ
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้บริการ รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดๆที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มีเจตนารักษาข้อมูลบุคคลของคุณให้ถูกต้องและอัพเดทอยู่เสมอ โดยเราจะลบข้อมูลของคุณทั้งหมดหากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว 

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และข้อมูลจะถูกทำลายเมื่อไม่มีการนำมาใช้ หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลจากระบบข้อมูลที่แจ้งไว้

สิทธิของคุณ

 • คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ และข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูล
 • คุณยังสามารถแจ้งเราให้แก้ไขหรือลบข้อมูลบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
 • คุณสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ และคุณอาจมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการเก็บข้อมูลบุคคลของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมด (และต้องการให้ลบทิ้ง) ในสถานการณ์อื่น
 • เมื่อคุณแจ้งแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และได้รับตรวจสอบยืนยันตัวตนที่แท้จริงแล้ว เราจะดำเนินการลบข้อมูลของคุณโดยเร็วที่สุด

 

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง เพราะเราจำเป็นต้องร้องขอการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่ข้อมูลบุคคลที่คุณให้มา

 

ช่องทางการติดต่อเราในกรณีที่คุณต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ 

หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลออกจากรายชื่ออีเมลที่เรารวบรวมไว้ คุณสามารถคลิกปุ่ม “ยกเลิกรับอีเมลข่าวสาร” ในส่วนท้ายของอีเมลที่เราส่งให้คุณ หรือส่งอีเมลถึงเราที่ info@amnesty.or.th

 

บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้ารับมา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณเมื่อเราได้รับคำยินยอมของคุณ หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุผล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณให้สำนักเลขาธิการใหญ่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล องกรค์อื่นหรือพาร์ทเน่อที่เกี่ยวข้องในการทำงานรณรงค์และการทำระดมทุนของเรา (เช่น marketing agency) โดยการส่งต่อข้อมูลให้ องค์กรอื่น หรือพาร์ทเน่อ โดยได้รับความยินยอมจากคุณก่อน และหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่ทำการส่งข้อมูลออกไป

 

ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อเรา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยยินดีรับคำแนะนำ หรือคำถามที่เกี่ยวข้อง

กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ info@amnesty.or.th

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น

หรือติดต่อเราได้ที่ : แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 139/21 ซอยลาดพร้าว 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-513-8754, 02-513-8745  แฟกซ์ 02-938-6896