คู่มือการชุมนุม

MOB THAT MATTERS : คู่มือการชุมนุม

คู่มือการชุมนุมฉบับสมบูรณ์

ประกอบด้วย

  • เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและหลักการทางกฎหมายเบื้องต้น 
  • การวางแผนการชุมนุม การสื่อสาร และความเข้าใจการทำงานรณรงค์เบื้องต้น 
  • การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนความปลอดภัยในการชุมนุม 
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม : พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 2558 และการแจ้งการชุมนุม  
  • กฎหมายอื่น  ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม 
  • สิทธิของเราและอำนาจหน้าที่ของตำรวจ ที่เราจำเป็นต้องรู้   
  • เทคนิคการดูแลความปลอดภัยในระหว่างชุมนุม 
  • การรับมือและดูแลความปลอดภัยหลังจบการชุมนุม/กิจกรรม 
  • ช่องทางการติดต่อที่สำคัญ

 

เอกสารแจกฟรีสำหรับสาธารณะ

ลงชื่อจองได้ที่นี่